Een assessmentQ certificaat toevoegen

Procedure

Ga als volgt te werk om een assessmentQ certificaat toe te voegen:

 1. In het tabblad Certificaten, klik op + Toevoegen bovenaan rechts in de module.
 2. Vul in het Certificaat toevoegen scherm in:

 • Geef een naam in.

  Opmerking: Deze naam zal getoond worden op het certificaat.  

 • Voeg één of meerdere publicatie(s) toe waarvoor dit certificaat geldig zal zijn.

  Opmerking:
  -De kandidaten zullen een certificaat ontvangen wanneer ze één of meerdere van deze publicaties succesvol hebben afgelegd.

  -U kan een publicatie slechts voor een certificaat gebruiken. Wanneer u dit certificaat verwijdert, kan u de publicatie opnieuw gebruiken voor een nieuw certificaat.

 • Selecteer een sjabloon.

  Opmerking: De taal van het certificaat hangt af van de template dat gebruikt is voor de publicatie. Om een template te ontvangen voor uw organisatie, gelieve Televic Education te contacteren via support@televic-education.com.

 • Klik op Bewaren.
  Resultaat:
  Het nieuwe certificaat is toegevoegd aan het certificaten overzicht. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.