Een brontekst zoeken

Procedure

Ga als volgt te werk om naar een brontekst te zoeken:

  1. Klik op het Apps pictogram  in de balk bovenaan en selecteer Beheermodule.
    Resultaat: De Beheermodule verschijnt.
  2. Klik op Bronteksten in het menu aan de linkerkant.
    Resultaat: De lijst met bronteksten wordt weergegeven.
  3. Voer (een deel van) de naam van de brontekst in het Zoeken vak links bovenaan in.
    Resultaat: De lijst met bronteksten is gefilterd.
  4. Klik op de brontekst die u nodig hebt.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.