Een nieuwe brontekst toevoegen

Procedure

Om een nieuwe brontekst toe te voegen in translationQ, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het Apps pictogram  in de balk bovenaan en selecteer Beheermodule.
  Resultaat: De Beheermodule verschijnt.
 2. Klik op Bronteksten in het menu aan de linkerkant.
  Resultaat: De lijst met bronteksten wordt weergegeven.
 3. Klik op + Toevoegen in de rechterbovenhoek.
  Resultaat: De Nieuwe brontekst pagina verschijnt.
 4. Vervang de titel Nieuwe brontekst door de naam van uw brontekst.
 5. Voeg segmenten toe door:
  • een bestaande tekst te kopiëren en plakken
  • ze handmatig in te voeren
  • of door te klikken op Importeren.
 6. Werk de segmentatie van uw brontekst bij met behulp van
  • de Backspace en Enter-toetsen op uw toetsenbord, of
  • de knoppen die verschijnen als u de cursor over een segment laat zweven.
 7. Selecteer de taal van de brontekst in de Taal keuzelijst.
 8. Klik op Opslaan.
  Resultaat: De brontekst is toegevoegd en u ziet er een voorbeeld van.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.