Een vertaling reviseren

Achtergrond

Bij het reviseren van een vertaling is het belangrijk om het juiste revisiegeheugen of -geheugens te selecteren die op de vertalingen worden toegepast, en het juiste revisiegeheugen waaraan nieuwe fouten zullen worden toegevoegd. Als dit goed is, kan de echte revisie beginnen.

De juiste revisiegeheugens selecteren

Om de juiste revisiegeheugens voor een opdracht te selecteren, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het Apps pictogram  in de balk bovenaan en selecteer Beheermodule.
  Resultaat: De Beheermodule verschijnt.
 2. Klik op Revisies in het menu aan de linkerkant.
  Resultaat: De lijst met vertaalopdrachten wordt weergegeven.
 3. Klik op de vertaalopdracht die u wilt herzien.
  Resultaat: Een lijst met vertalers die een vertaling voor deze opdracht hebben ingediend wordt weergegeven.
 4. Controleer in de rechterkolom of het revisiegeheugen dat op deze revisie is toegepast correct is en verander de selectie indien nodig.
 5. Controleer in de rechterkolom of het revisiegeheugen waaraan nieuwe fouten moeten worden toegevoegd correct is en wijzig dit indien nodig.
  Resultaat: De juiste revisiegeheugens zijn gekoppeld aan de opdracht.

Fouten toevoegen, goedkeuren en afkeuren

Om de feitelijke revisie van een opdracht te starten, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de naam van een vertaler om zijn vertaling te zien.
  Resultaat: Zijn vertaling wordt weergegeven naast de brontekst. Als translationQ al fouten in deze vertaling heeft gevonden op basis van het geselecteerde revisiegeheugen, dan worden deze fouten gemarkeerd en kunt u deze in het foutenoverzicht goedkeuren of afkeuren.
 2. Wanneer u een nieuwe fout ontdekt, selecteert u de fout in de vertaling.
  Resultaat: De knop + Nieuwe fout verschijnt.
 3. Klik op + Nieuwe fout.
  Resultaat: Het pop-upvenster Nieuwe fout verschijnt.
 4. Vul de velden van de Nieuwe fout pop-up in. 
  • Markeer het woord of de woordgroep die de fout veroorzaakt in het bronsegment.
  • Geef aan of deze fout enkel relevant is in dit segment.
  • Kies de foutcategorie.
  • Voer een of meer verbeteringen in.
   Tip: Klik op het + -symbool om nog een Verbetering toe te voegen.
  • Bepaal de Score voor deze fout.
   Tip: De score kan negatief zijn, maar ook positief (om de vertaler een pluim te geven) of nul (als u alleen maar wilt aangeven dat er andere alternatieven zijn).
  • Pas deze score slechts éénmaal toe, zelfs als de fout meerdere keren voorkomt: Als u deze optie selecteert, wordt de score enkel verlaagd de eerste keer dat deze fout voorkomt. Als dezelfde fout nogmaals voorkomt in de vertaling van dezelfde auteur worden geen extra punten afgetrokken. 
  • Feedback: Dit is handig voor de vertaler voor leerdoeleinden.
 5. Klik op Opslaan.
  Resultaat: translationQ zoekt naar dezelfde fout in alle vertalingen die niet als voltooid zijn gemarkeerd.
 6. Als er andere instanties van deze fout worden gevonden, verschijnt er een pop-up waarmee u de fouten kunt goedkeuren of afkeuren.
 7. Keur de de andere gevonden fouten die translationQ vond goed of af, indien nodig.
  Resultaat: De fouten worden vermeld in het foutenoverzicht onder de vertaling.
 8. Ga door met de revisie totdat je de volledige vertaling hebt gereviseerd.
 9. Ga verder met de volgende vertaler. U zult zien dat sommige fouten al zijn gemarkeerd en goedgekeurd of afgekeurd in de andere vertalingen.

Tip: De revisor kan de revisie van ingediende vertalingen al vóór de einddatum starten: elke vertaling die is ingediend, verschijnt onmiddellijk in de revisiemodule.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.