Gebruikers uit een groep verwijderen

Procedure

Om gebruikers uit een groep te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het Apps pictogram  in de balk bovenaan en selecteer Administratie.
  Resultaat: De Administratie module wordt weergegeven.
 2. Klik op Groepen in het menu aan de linkerkant.
  Resultaat: De lijst met beschikbare groepen wordt weergegeven.
 3. Klik op de groep waaruit u gebruikers wilt verwijderen.
  Resultaat: De detailpagina van de groep verschijnt.
 4. Klik op het prullenbak pictogram naast de gebruiker die u uit deze groep wilt verwijderen.
  Resultaat: Het venster Gebruiker verwijderen uit groep? verschijnt.
 5. Klik op Verwijderen.
  Resultaat: De geselecteerde gebruiker is verwijderd uit deze groep.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.