Gebruikers aan een groep toevoegen

Procedure

Om gebruikers aan een groep toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het Apps pictogram  in de balk bovenaan en selecteer Administratie.
  Resultaat: De Administratie module wordt weergegeven.
 2. Klik op Groepen in het menu aan de linkerkant.
  Resultaat: De lijst met beschikbare groepen wordt weergegeven.
 3. Klik op de groep waaraan u gebruikers wilt toevoegen.
  Resultaat: De detailpagina voor deze groep verschijnt.
 4. Klik op + Toevoegen in de rechterbovenhoek.
  Resultaat: Het venster Gebruikers toevoegen aan 'naam van groep' verschijnt.
 5. Typ (een deel van) de naam van een bestaande gebruiker om de gebruiker te selecteren en hem of haar toe te voegen aan de groep.
 6. Als alle gebruikers voor deze groep zijn geselecteerd, klikt u op Opslaan.
  Resultaat: De geselecteerde gebruikers worden toegevoegd aan de groep.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.