Een gebruiker toevoegen

Procedure

Om een gebruiker toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het Apps pictogram  in de balk bovenaan en selecteer Administratie.
  Resultaat: De Administratie module wordt weergegeven.
 2. Klik op Gebruikers in het menu aan de linkerkant.
  Resultaat: De lijst met gebruikers wordt weergegeven.
 3. Klik op Toevoegen in de rechterbovenhoek.
  Resultaat: Het Gebruiker toevoegen venster verschijnt.
 4. Voer de gegevens van de gebruiker in en selecteer de juiste optie met betrekking tot het wachtwoord:
  • Als u de gebruiker toestaat zelf een wachtwoord te kiezen, ontvangt deze een e-mail om een wachtwoord in te stellen.
  • Als u een wachtwoord voor de gebruiker kiest, kan de gebruiker zich onmiddellijk aanmelden op translationQ met behulp van zijn e-mailadres en wachtwoord. Hij ontvangt geen e-mail.
 5. Klik op Opslaan.
  Resultaat: De gebruiker is toegevoegd aan de lijst met gebruikers.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.