De details van een gebruiker aanpassen

Procedure

Ga als volgt te werk om de details van een gebruiker aan te passen:

 1. Klik op Gebruikers in de Administratie module.
  Resultaat: De lijst met gebruikers wordt weergegeven.
 2. Klik op de gebruiker van wie u de gegevens wilt aanpassen.
 3. Klik op de knop Aanpassen in de Gegevens sectie.
  Resultaat: De informatie kan worden aangepast.
 4. Breng de nodige wijzigingen aan.
 5. Als u het wachtwoord van de gebruiker wilt wijzigen, klikt u op de knop Wachtwoord wijzigen en voert u het nieuwe wachtwoord twee keer in.
 6. Klik bovenaan de pagina op Opslaan.
  Resultaat: De gebruikersgegevens zijn opgeslagen.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.