Release Notes v3.26

Nieuw: Edumatic Certificatie

De Edumatic certificatiemodule is een Edumatic module die een certificaat toekent aan een gebruiker die slaagt voor een Edumatic examen.

Als trainingsverantwoordelijke van uw organisatie kunt u inloggen op de certificatiemodule, daar nieuwe certificaten aanmaken en deze koppelen aan uw Edumatic examens. Het certificaat kan aangepast worden aan de branding guidelines die binnen uw organisatie gelden.

Wanneer kandidaten slagen, krijgen ze een e-mail met hun persoonlijk certificaat (met naam, de datum, ...) als PDF-file in bijlage.

Illustratie:

De certificatiemodule is een webgebaseerde uitbreiding op het Edumatic-platform. U kunt de module gebruiken via Edumatic+ met uw bestaande Edumatic account. U heeft dus geen nieuwe login nodig.

Contacteer ons als u de mogelijkheden van de certificatiemodule wilt ontdekken.

Edumatic applicaties geïntegreerd in Edumatic+

We zijn verheugd u Edumatic+ te mogen voorstellen, de centrale toegangspoort tot onze nieuwe Edumatic modules Edumail en Certificatie.

Deze modules zijn nu te bereiken via eenzelfde URL:

<naam van uw Edumatic channel>.edumaticplus.com

Bijvoorbeeld: televic.edumaticplus.com

U kunt inloggen op Edumatic+ met uw bestaande Edumatic-account. U heeft hier dus geen nieuwe login voor nodig.

Merk op dat u de geschikte rechten nodig heeft om toegang te hebben tot de Edumatic modules. Om toegang te krijgen, contacteer Televic Education via support@televic-education.com of contacteer uw accountmanager.

WebRTC gebaseerde opname voor dialoogoefeningen

In Edumatic V3.26 is de opname-functionaliteit in het dialoog-oefentype herwerkt, zodat er geen Flash meer gebruikt wordt in de player. Er is dus ook geen Wowza-streaming meer voor nodig.

De technologie die hiervoor gebruikt wordt (WebRTC), wordt echter enkel ondersteund in de volgende browsers:

 • Chrome (versie 49 of hoger)

 • FireFox (versie 30 of hoger).

Edumatic player zonder Flash

Vanaf Edumatic V3.26 worden geen Flash componenten meer gebruikt in de Edumatic player. Bijgevolg zal de Flash waarschuwing niet langer getoond worden in uw browser op voorwaarde dat u gebruik maakt van Chrome of Firefox.

Edumatic player beschikbaar in Arabisch

Tot op vandaag was Edumatic beschikbaar in 6 interfacetalen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Italiaans
 • Spaans

Vanaf Edumatic V3.26 is een nieuwe interfacetaal toegevoegd aan de Edumatic player: Arabisch.

a1.png

Als Edumatic administrator:

 • U kunt nu Arabisch selecteren wanneer u een gebruiker registreert.

 • Als u CSV import gebruikt om gebruikers te registreren, dient u ‘AR’ in het taalveld te gebruiken.

Het Edumatic portaal wordt in het Arabisch weergegeven voor gebruikers die Arabisch hebben als hun profieltaal:

a2.png 

Berichten en interface elementen in de Edumatic player zijn nu beschikbaar in Arabisch:

a3.png

Nieuw in opname-oefeningen

Mogelijkheid om video-opname uit te schakelen

Een nieuwe optie is toegevoegd voor opname-oefeningen. Als auteur kunt u vanaf nu bepalen of de gebruiker de mogelijkheid krijgt om video of enkel audio op te nemen (zonder beeld).

U kunt deze optie terugvinden in het tabblad Vraag van uw opname-oefening.

Illustratie:

Resultaat in de Edumatic player:

 • Als de optie Enkel audio geselecteerd is, kan de gebruiker geen video-opnames maken.

 • Als de optie Video inclusief audio geselecteerd is, zal video-opname automatisch ingeschakeld zijn in de Edumatic player. Wanneer er geen webcam beschikbaar is op de computer van de gebruiker zal enkel audio opgenomen worden.

 • Het webcam icoontje is niet langer zichtbaar in de Edumatic player.

Wanneer u een nieuwe opname-oefening aanmaakt, is de optie Enkel Audio standaard geselecteerd.

In eerder gemaakte opname-oefeningen is de optie Video inclusief audio geselecteerd omwille van achterwaartse compatibiliteit.

WebRTC gebasseerde bronopname

Als auteur kunt u uw eigen mediabestand opnemen om te gebruiken als bron voor een opname-oefening. Vanaf Edumatic V3.26 is deze opnamefunctionaliteit herwerkt met WebRTC technologie.

Om uw eigen mediabestand op te nemen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik +Media om uw bronbestand toe te voegen.

 2. Klik Opname in het Media toevoegen scherm 3. Klik op de Opname-knop om uw opname te maken.

  Opmerking: Als u geen video-opname wilt maken klikt u op mceclip0.png (Activeer microfoon) om uw camera uit te schakelen.

 4. Klik op Stop om uw opname te beëindigen. 

  Resultaat: Uw opname is toegevoegd als bronbestand. Om uw opname opnieuw af te spelen klikt u op de Afspeel-knop


 5. Als u uw opname wilt vervangen door een nieuwe opname herhaalt u stappen 1 t.e.m. 4.

Merk op dat een WebRTC bronopname enkel beschikbaar is in Chrome (versie 49 of hoger) of Firefox (versie 30 of hoger). Indien u een browser gebruikt die WebRTC technologie niet ondersteunt, zal de bronopname functionaliteit uitgeschakeld worden.

Illustratie:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.