Release notes v3.24

Nieuwe navigatie-optie in de player

De Edumatic player bevat een nieuwe optie binnen de vrije navigatie: verplichte componenten in vrije navigatiemodus.

U kunt de gebruikers nu verplichten om eerst een of meerdere componenten af te werken vooraleer ze vrij kunnen navigeren tussen de resterende componenten. 

Wanneer de gebruikers de verplichte componenten afgewerkt hebben, kunnen ze de vragen van deze componenten niet langer bekijken of hun antwoorden aanpassen: de componenten blijven enkel zichtbaar in het inhoudsoverzicht, maar zijn niet langer aanklikbaar

Ga als volgt te werk om deze optie te gebruiken:

  1. Onder Player template > Instellingen op publicatieniveau, selecteer “Gebruikers kunnen vrij navigeren tussen componenten en items”, vink “met uitzondering van [x] initiële componenten” aan en selecteer het aantal verplichte initiële componenten:

  2. Indien gewenst, pas de eindboodschap voor de verplichte component(en) aan.

    Deze eindboodschap wordt getoond als de gebruiker klikt op de knop Beëindigen van een verplicht component.

 

LaTeX support in dropdowns en sleepoefeningen

Vanaf Edumatic V3.24 zijn LaTeX formules ondersteund in dropdowns en sleepoefeningen in de Edumatic player.

Het is niet langer nodig om afbeeldingen te maken van wiskundige formules voor gebruik in dropdowns en sleepoefeningen. Als auteur kun je nu rechtstreeks

LaTeX formules toevoegen in dropdowns en sleepoefeningen. Voor meer informatie over hoe je dit doet, zie Annex 1.

 

Integratie met eBlox HR

In Edumatic V3.24 is een integratie met eBlox HR van sdworx voorzien. Deze zal beschikbaar zijn in de volgende release van eBlox HR.

Neem contact op om de mogelijkheden van deze integratie te ontdekken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.