Aanmaken van een item in een map met submappen

Het is enkel mogelijk om een nieuw item aan te maken in een map dat nog geen submappen bevat. Items en mappen kunnen niet gemixt worden in één map.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.