3. Publiceren van een map uit de Itembank

Achtergrond

Wanneer u een aantal items in een map heeft ontworpen, kunt u de hele map publiceren als een test, evaluatie of oefening.

Procedure

Om een map van de Itembank te publiceren:

 1. Klik met de rechter muisknop op de map in de Itembank en kies voor Publiceren.
  Resultaat: De Publicatie pop-up verschijnt. 
 2. In de Publicatie pop-up:
  • Geef de publicatie een naam.

   Opmerking: De naam van de publicatie wordt getoond aan de gebruiker in de Edumatic player.

  • Kies het juiste type publicatie (oefening of test).
  • Kies een taal voor de publicatie.

   Deze taal bepaalt de interfacetaal in de player, als de taal is ingesteld op "Taal van de publicatie" in de player template.

  • Kies ‘Geïntegreerde oefening’ als u een economische oefening wil maken.
  • Klik op OK om te bevestigen.
   Resultaat: De zopas aangemaakte publicatie werd toegevoegd aan de publicaties 'in aanmaak', in de module Publicatie
 3. U kan nu naar de Publicatie module gaan en u zal uw publicatie vinden onder het onderdeel publicaties ‘In aanmaak’.
 4. Om een publicatie aan te passen, gaat u naar het overzicht van de publicaties en klikt u op het icoon (Wijzigen) naast de publicatie die u wenst aan te passen:
  • In het Componentenoverzicht kunt u de volgorde van de componenten veranderen of de items in de componenten, u kunt zaken toevoegen of verwijderen, enz
  • Open het tabblad Eigenschappen om tijdslimieten te maken, de taal van de publicatie te wijzigen, een andere skin te kiezen voor uw publicatie (indien beschikbaar), enz. 
  • In de Player template, kunt u de player template instellingen veranderen, zoals navigatie modus, player interfacetaal, waarschuwingsberichten, enz. 
  • In de Review template, kunt u kiezen voor Review Template.
   De standaard review template laat gebruikers toe enkel hun antwoorden te zien (geen feedback, correcties of oplossingen).
 5. Wanneer uw publicatie klaar is voor gebruik, klik op  (Valideren) naast de gewenste publicatie.
  Resultaat: De publicatie is naar de gevalideerde publicaties verplaatst in de module Publicaties.

Volgende stap

4. Een publicatie plannen op het Edumatic portaal

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.