3. Publiceren van items vanuit een map

Achtergrond

Wanneer u een aantal items in een map heeft toegevoegd, kunt u de hele map publiceren als een oefening of een test.

Het publiceren van een map gebeurt in de Edumatic backoffice in de Itembank

Procedure

Om een map in de Itembank te publiceren:

 1. Open de Itembank in de Edumatic backoffice.
 2. Rechts-klik op de map in de Itembank en kies voor Publiceren.
  Resultaat: De pop-up Publicatie verschijnt. 
 3. In de Publicatie pop-up:
  • Geef de publicatie een naam.

   Opmerking: De naam van de publicatie wordt getoond aan de gebruiker in de Edumatic player.

  • Kies het gewenste type publicatie (oefening of test).
  • Kies een taal voor de publicatie.

   De taal bepaalt de interfacetaal in de player op voorwaarde dat "Taal van de publicatie" is ingesteld in de player template.

  • Kies ‘Geïntegreerde oefening’ als u een boekhoudkundige oefening wil maken.
  • Klik op OK om te bevestigen.
   Resultaat: De publicatie wordt toegevoegd aan de publicaties 'in aanmaak' in de module Publicatie
 4. Open het overzicht van de publicaties in aanmaak en klik op het Voorbeeld icoon om uw publicatie te controleren.
 5. Indien u uw publicatie wilt wijzigen, klik op het icoon (Wijzigen):
  • In het Componentenoverzicht kunt u de volgorde van de componenten veranderen of de items in de componenten, u kunt items toevoegen of verwijderen, enz.
  • Open het tabblad Eigenschappen om tijdslimieten in te stellen, de taal van de publicatie te wijzigen, een andere skin te kiezen voor uw publicatie (indien beschikbaar), enz. 
  • In de Player template, kunt u de player template instellingen veranderen, zoals navigatie modus, player interfacetaal, waarschuwingsberichten, enz. 
  • In de Review template, kunt u de Review Template instellen.
   De standaard review template laat gebruikers toe enkel hun antwoorden te zien (geen feedback, correcties of oplossingen).
 6. Wanneer uw publicatie klaar is voor gebruik, klik op  (Valideren).
  Resultaat: De publicatie wordt toegevoegd aan de gevalideerde publicaties in de module Publicaties.

Volgende stap

4. Een publicatie plannen op het Edumatic portaal

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.