Items publiceren op het assessmentQ portaal voor uw gebruikers

Achtergrond

Wanneer u een aantal items in een map heeft toegevoegd, kunt u de hele map publiceren als een oefening of een test en inplannen op het portaal voor uw gebruikers. 

Procedure

Om een map te publiceren en in te plannen op het portaal voor uw gebruikers, ga als volgt te werk:

 1. Klik op de drie stippen naast de map die u wilt publiceren.
 2. Selecteer Snel publiceren.
  mceclip1.png
  Resultaat: De Snel publiceren wizard wordt geopend. U wordt nu door de procedure geleid.
 3. In de stap Doel: Selecteer Een publicatie maken en inplannen op het portaal en klik op Volgende.
  mceclip0.png

  Opmerking: Als u niet alle beschikbare opties ziet, hebt u niet de vereiste toegangsrechten. Zie Rollen en toegangsrechten met betrekking tot Snel publiceren voor meer informatie.

  Resultaat: U gaat verder naar de stap Instellingen.
 4. In de stap Instellingen: Geef de instellingen voor uw publicatie in en klik op Volgende.
  mceclip1.png

  Opmerkingen:

  • De naam van de publicatie zal getoond worden aan uw gebruikers in de assessmentQ player.
  • Wanneer u een testpublicatie aanmaakt, zal de stap Beveiliging actief worden.

   

  Resultaat: Als u een kladpublicatie maakt, gaat u onmiddellijk over naar de stap Beveiliging in het geval van een testpublicatie of naar de stap Overzicht in het geval van een oefenpublicatie. Anders ga je door naar de Timing stap.
 5. In de stap Timing: geef de begin- en einddatum in waartussen de publicatie via het portaal beschikbaar moet zijn voor uw gebruikers.
  mceclip2.png
 6. In de stap Deelnemers: Voeg de gebruikers en/of gebruikersgroepen toe waarvoor de publicatie beschikbaar moet zijn en klik op Volgende.
  mceclip3.png
  Resultaat
  • Wanneer u voor een testpublicatie koos in de stap Instellingen, verschijnt de stap Beveiliging.
  • Wanneer u voor een oefenpublicatie koos in de stap Instellingen, verschijnt de stap Overzicht
 7. Kies in de stap Beveiliging of de publicatie moet opgestart worden in Safe Exam Browser of niet. In dit artikel vindt u een overzicht van de mogelijke instellingen voor Safe Exam Browser. Klik daarna op Volgende
  Resultaat: de stap Overzicht verschijnt. 
 8. In de stap Overzicht: Controleer de instellingen van uw snelle publicatie en klik rechtsonder op Opslaan.
  mceclip4.png
  Resultaat: De wizard sluit en er verschijnt een bevestigingsbericht.

Volgende stap

4. Een publicatie opstarten vanop het portaal. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.