Items publiceren op het assessmentQ portaal voor uw gebruikers

Achtergrond

Wanneer u een aantal items in een map heeft toegevoegd, kunt u de hele map publiceren als een oefening of een toets en inplannen op het portaal voor uw gebruikers. 

Procedure

Om een map te publiceren en in te plannen op het portaal voor uw gebruikers, ga als volgt te werk:

 1. Klik op de drie stippen naast de map die u wilt publiceren.
 2. Selecteer Snel publiceren.
  mceclip1.png
  Resultaat: De Snel publiceren wizard wordt geopend. U wordt nu door de procedure geleid.
 3. In de stap Doel: Selecteer Een opdracht maken en inplannen op het portaal en klik op Volgende.
  mceclip0.png

  Opmerking: Als u niet alle beschikbare opties ziet, hebt u niet de vereiste toegangsrechten. Zie Rollen en toegangsrechten met betrekking tot Snel publiceren voor meer informatie.

  Resultaat: U gaat verder naar de stap Instellingen.
 4. In de stap Instellingen: Geef de instellingen voor uw opdracht in en klik op Volgende.
  mceclip1.png

  Opmerkingen:

  • De naam van de opdracht zal getoond worden aan uw gebruikers in de assessmentQ player.
  • Wanneer u een toetsopdracht aanmaakt, zal de stap Beveiliging actief worden.

   

  Resultaat: Als u een kladopdracht maakt, gaat u onmiddellijk over naar de stap Beveiliging in het geval van een toetsopdracht of naar de stap Overzicht in het geval van een oefenopdracht. Anders ga je door naar de Timing stap.
 5. In de stap Timing: geef de begin- en einddatum in waartussen de opdracht via het portaal beschikbaar moet zijn voor uw gebruikers.
  mceclip2.png
 6. In de stap Deelnemers: Voeg de gebruikers en/of gebruikersgroepen toe waarvoor de opdracht beschikbaar moet zijn en klik op Volgende.
  mceclip3.png
  Resultaat
  • Wanneer u voor een toetsopdracht koos in de stap Instellingen, verschijnt de stap Beveiliging.
  • Wanneer u voor een oefenopdracht koos in de stap Instellingen, verschijnt de stap Overzicht
 7. Kies in de stap Beveiliging of de opdracht moet opgestart worden in Safe Exam Browser of niet. In dit artikel vindt u een overzicht van de mogelijke instellingen voor Safe Exam Browser. Klik daarna op Volgende
  Resultaat: de stap Overzicht verschijnt. 
 8. In de stap Overzicht: Controleer de instellingen van uw snelle opdracht en klik rechtsonder op Opslaan.
  mceclip4.png
  Resultaat: De wizard sluit en er verschijnt een bevestigingsbericht.

Volgende stap

4. Een opdracht opstarten vanop het portaal. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.