Items publiceren op het assessmentQ portaal voor uw gebruikers

Achtergrond

Wanneer u een aantal items in een map heeft toegevoegd, kunt u de hele map publiceren als een oefening of een test en inplannen op het portaal voor uw gebruikers. 

Procedure

Om een map te publiceren en in te plannen op het portaal voor uw gebruikers, ga als volgt te werk:

 1. Klik op de drie stippen naast de map die u wilt publiceren.
 2. Selecteer Snel publiceren.
  mceclip1.png
  Resultaat: De Snel publiceren wizard wordt geopend. U wordt nu door de procedure geleid.
 3. In de stap Doel: Selecteer Een publicatie maken en inplannen op het portaal en klik op Volgende.
  mceclip0.png

  Als u niet alle beschikbare opties ziet, hebt u niet de vereiste toegangsrechten. Zie Rollen en toegangsrechten met betrekking tot Snel publiceren voor meer informatie.

  Resultaat: U gaat verder naar de stap Instellingen.
 4. In de stap Instellingen: Geef de instellingen voor uw publicatie in en klik op Volgende.
  mceclip2.png

  Opmerking: De naam van de publicatie wordt getoond aan de gebruiker in de assessmentQ player.

 5. In de stap Timing: geef de begin- en einddatum in waartussen de publicatie via het portaal beschikbaar moet zijn voor uw gebruikers.
  mceclip0.png
 6. In de stap Deelnemers: Voeg de gebruikers en/of gebruikersgroepen toe waarvoor de publicatie beschikbaar moet zijn en klik op Volgende.
  mceclip5.png
 7. In de stap Overzicht: Controleer de instellingen van uw snelle publicatie en klik rechtsonder op Opslaan.
  mceclip6.png
  Resultaat: De wizard sluit en er verschijnt een bevestigingsbericht.

Volgende stap

4. Een publicatie opstarten vanop het portaal. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.