Kan ik items importeren in Edumatic?

Achtergrond informatie

Het is mogelijk om de Meerkeuze en Meerkeuze met meerdere antwoorden te importeren vanuit een Excel bestand. De items worden in de Edumatic Itembank geïmporteerd in de map die u kiest.

Een voorbeeld van hoe het Excel bestand er uit zou moeten zien:


Kolom A Naam van het item.
Kolom B Item type. Dit zou dan 'Multiple Choice' of 'Multiple Response' moeten zijn.
Kolom C De taak en opties.
Kolom D Aanduiding van correcte opties met een 'X'.
Kolom E Feedback voor correcte antwoorden. U kan dit veld ook leeg laten.
Kolom F Feedback voor foute antwoorden. U kan dit veld ook leeg laten.
Kolom G Score voor correcte antwoorden. Als u dit leeg laat, wordt de standaard score toegepast.
Kolom H Score voor foute antwoorden. Als u dit leeg laat, wordt de standaard score toegepast.

Tip:

 • De volgende opmaak functies worden ondersteund: vet, schuin, onderlijnen, grootte en kleur.
 • Een nieuwe lijn (ALT + Enter) wordt ondersteund.
 • Mediabestanden en metadata importeren is niet mogelijk. Indien nodig kan de auteur de items aanpassen in Edumatic om mediabestanden en metadata toe te voegen.

Procedure

Ga als volgt te werk om een Excel bestand toe te voegen:

 1. Ga naar de Itembank module en kies de gewenste map.
 2. Klik met de rechter muisknop en kies voor Importeren.
  Resultaat: Het scherm Importeer items verschijnt.
 3. Klik op Importeer item selectie.
  items_importeren.png
 4. Klik op vierkantje naar Selecteer een bestand om het importeren bestand te zoeken en te selecteren.
  importeer_item.png
 5. Open het gewenste Ecxel bestand.
  Resultaat: De items die zulllen geïmporteerd worden, worden opgelijst in het Importeer items scherm: 
  • Indien u dat wenst, kan u items deselecteren die u niet wenst te importeren.
  • Standaard zullen alle items die geïmporteerd worden op Actief staan. Om items te importeren die Inactief moeten staan, kan u ofwel een of meerdere items uit de kolom Actief deselecteren ofwel kan u Alle items actief deselecteren.
 6. Klik op OK  om het importeren te starten.

Tip: Als u met het alfabetisch overzicht werkt, zullen de geïmporteerde items alfabetisch gerangschikt worden. Anders zullen de items in de volgorde van uw Excel bestand gerangschikt worden. 

Voorbeeld van een import bestand

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.