Activeren of deactiveren van de status van een item

Procedure

Ga als volgt te werk om de status van een item te activeren of te deactiveren:

  1. Ga naar de Itembank module en selecteer het item dat u wenst te activeren.
  2. Vink het vakje Actief aan onderaan rechts op uw scherm.
  3. Bewaar het item.

Opmerking:

  • Als een item wordt aangemaakt, wordt dit standaard inactief geplaatst. Inactieve items worden grijs getoond in de boomstructuur.
  • Als een item wordt gekopieerd, dan krijgt de kopie dezelfde status als het origineel.
  • Inactieve items worden niet geselecteerd voor een publicatie wanneer deze gepubliceerd wordt in een scenario of in een map in de Itembank.

Actieve/inactieve status van een casus

Een casus blijft inactief zolang op zijn minst één item in de casus inactief is. Vanaf het moment dat dit laatste casusitem op actief wordt geplaatst, zal de casus automatisch actief worden.

Wanneer de status van een casus van actief naar inactief gaat, worden alle items in de casus inactief. Wanneer u de status van een casus van inactief naar actief verandert, zullen alle items in deze casus actief worden.

Actieve/inactieve status van items in een meertalig item

Items in een meertalig item nemen automtisch de status over van hun ouder.

Een meertalig item is automatisch inactief als:

  • Een kinditem wordt verwijderd en er zijn minder dan 2 kinditems over.
  • De taal van een kinditem wordt veranderd.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.