Activeren of deactiveren van de status van een item

Procedure

Ga als volgt te werk om de status van een item te activeren of te deactiveren:

  1. Ga naar de Itembank module en selecteer het item dat u wenst te activeren.
  2. Vink het vakje Goedgekeurd aan onderaan rechts op uw scherm.
  3. Bewaar het item.

Opmerking:

  • Als een item wordt aangemaakt, wordt dit standaard klad geplaatst. Deze items worden grijs getoond in de boomstructuur.
  • Als een item wordt gekopieerd, dan krijgt de kopie dezelfde status als het origineel.
  • Klad items worden niet geselecteerd voor een publicatie wanneer deze gepubliceerd wordt in een scenario of in een map in de Itembank.

Goedgekeurd/klad status van een casus

Een casus blijft klad zolang op zijn minst één item in de casus klad is. Vanaf het moment dat dit laatste casusitem op goedgekeurd wordt geplaatst, zal de casus automatisch goedgekeurd worden.

Wanneer de status van een casus van goedgekeurd naar klad gaat, worden alle items in de casus klad. Wanneer u de status van een casus van klad naar goedgekeurd verandert, zullen alle items in deze casus goedgekeurd worden.

Goedgekeurd/klad status van items in een meertalig item

Items in een meertalig item nemen automtisch de status over van hun ouder.

Een meertalig item is automatisch klad als:

  • Een kinditem wordt verwijderd en er zijn minder dan 2 kinditems over.
  • De taal van een kinditem wordt veranderd.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.