Een tekstvak aanpassen

Achtergrond informatie

Voor elk item type zijn een aantal mogelijkheden beschikbaar om de tekst aan te passen:

 •  = Verander de tekengrootte.

  Opmerking: Als u de tekengrootte van een item verandert, dan wordt dit de standaard tekengrootte voor nieuwe items die u aanmaakt.

 • = Tekst aanpassen die ingevoerd werd. Selecteer eerst een deel van de tekst dat u op deze manier wil aanpassen. Gebruik de eerste knop om de tekst vet te zetten, de tweede om de tekst schuin te zetten, de derde om de tekst te onderlijnen en de vierde om de tekst te doorhalen.
 • = Tekst kleuren
 • = Deze knoppen zorgen voor een andere uitlijning van de tekst.
  • De eerste knop zorgt ervoor dat de tekst links wordt uitgelijnd.
  • De tweede knop zorgt voor het centreren van de tekst.
  • De derde knop zorgt ervoor dat de tekst rechts wordt uitgelijnd.
  • De vierde knop zorgt voor het gelijk spreiden van de tekst.
 • = Een URL invoegen. U moet de tekst waarbij u naar een URL wil verwijzen eerst selecteren.
 • = Deze knoppen zorgen voor een oplijning met bolletjes/cijfers.
 • = Inspringen
 • = tekst in sub- of superscript zetten. U moet eerst de tekst selecteren.
 • = Een mediabestand invoegen in een tekstvak.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.