Een scoringsmechanisme selecteren

Achtergrond informatie

De scoringsmechanismes bieden een grote verscheidenheid aan om items te verbeteren. Edumatic biedt drie verschillende scoringsmechanismes aan:

 • systeem score
 • min of max score
 • herberekende score

Opmerking: De min of max scoring en herberekende score kunnen niet gebruikt worden voor:

 • Open vraag
 • Opnames
 • Dialogen
 • Informatiescherm

Systeem scoring

Dit scoringsmechanisme wordt standaard geselecteerd als u een nieuwe oefening maakt.

Bijvoorbeeld:

Als u een invuloefening maakt met 4 gaten, dan zal het systeem automatisch een score toekennen van 1 punt per gat. De maximumscore is dus 4.

Als de gebruiker dan 2 van de 4 gaten correct invult, zal zijn/haar score 2/4 zijn.
Isysteemscoring.PNG

Min of max score

ALs het min of max score mechanisme aanstaat voor een item dan kan de gebruiker de minimum of maximumscore halen voor dit item en geen score daartussen. 

Als auteur kan u de minimum en maximumscore overschrijven.

Bijvoorbeeld:

We nemen hetzelfde voorbeeld als hierboven met 4 gaten waarcoor de standaardsysteemscore de volgende is: min score = 0, max score = 4.

De auteur slecteert min of max score voor deze oefening en verandert de max score naar 2. De gebruiker beantwoord 2 van de 4 vragen correct en behaalt dus 0 op 2 omdat de maximumscore aangepast werd naar 2.

 min_of_max_score.png

Herberekende score

Als voor een item de herberekende score gebruikt wordt, zal de score berekend worden volgens het standaard scoremechanisme maar  het zal verekend worden naar de minimum en maximum score die u ingebracht hebt. 

Bijvoorbeeld:

We nemen opnieuw hetzelfde voorbeeld als bovenaan met 4 gaten waarvoor de standaard score de volgende is: min score = 0 en max score = 4. De auteur selecteert het herberekende scoremechanisme voor dit item en verandert de maximum score naar 3. Als de gebruiker 2 van de 4 antwoorden juist heeft, wordt de score verrekend naar 1,5 op 3

herberekende_score.PNG

Formule voor herberekende score

Voor positieve scores: (Score/Systeem max score ) * Herberekende max score
Voor negatieve scores: (Score/Systeem min score ) * Herberekende min score

Example:

Systeem min score Systeem max score Herberekende min score Herberekende max score Systeem score Herberekende score
-3 5 -1 2 3/5 1,2/2
-3 5 -1 2 -3/5 -1/2
-2 5 0 1 2/5 0,4/1
-2 5 0 1 -2/5 0/5

Procedure

Ga als volgt te werk om een scoringsmechanisme te selecteren:

 1. Ga naar de Itembank module en open het gewenste item.
 2. Ga naar het tabblad Inhoud.
 3. Open het tabblad Scoring onderaan.
 4. Selecteer het scoringsmechanisme dat u wenst te gebruiken.
 5. Verander  de min/max score.

Bijvoorbeeld:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.