De metadata van item aanpassen

Achtergrond informatie

Metadata staat toe om ieder item een specifieke waarde toe te kennen. Metadata kan gebruikt worden om automatisch een aantal items met dezelfde waarde te selecteren bij het maken van een scenario.

Procedure

Ga als volgt te werk om de metadata van een item te wijzigen:

  1. Ga naar het tabblad Eigenschappen.
  2. Selecteer een map vanuit de metadata bibliotheek.
  3. Optioneel, selecteer een submap naast de Metadatamap.
  4. Kies een sleutel in Metadata sleutel.
  5. Klik op Toevoegen.
    Resultaat: De metadata is toegevoegd aan de Sleutel kolom eronder.

Om de waarde van de metadata te veranderen:

  1. Klik op de waarde in de Waarde kolom
  2. Kies een van de opties.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.