Meerkeuzevragen importeren vanuit een Excelbestand

Achtergrond

Het is mogelijk om de meerkeuzevragen en meerkeuzevragen met meerdere antwoorden te importeren vanuit een Excelbestand. De items worden in de assessmentQ itembank geïmporteerd in de map die u kiest.

Het Excelbestand moet de volgende structuur hebben:

Kolom A Naam van het item.
Kolom B Item type. Dit moet 'Meerkeuze' of 'Meerkeuze met meerdere antwoorden' zijn.
Kolom C De vraag en instructies.
Kolom D Aanduiding van correcte optie(s) met een 'x'.
Kolom E Feedback voor correcte antwoorden. U kan dit veld ook leeg laten.
Kolom F Feedback voor foute antwoorden. U kan dit veld ook leeg laten.
Kolom G Score voor correcte antwoorden. Als u dit leeg laat, wordt de standaard score (score per item) toegepast.
Kolom H Score voor foute antwoorden. Als u dit leeg laat, wordt de standaard score (score per item) toegepast.

Tip:

 • De volgende opmaak functies worden ondersteund: vet, schuin, onderlijnen, grootte en kleur.
 • Een nieuwe lijn (ALT + Enter) wordt ondersteund.
 • Mediabestanden en metadata importeren is niet mogelijk. Indien nodig kunt u de items aanpassen in assessmentQ om mediabestanden en metadata toe te voegen.
 • Het lettertype in assessmentQ is standaard Open Sans. 

Procedure

Ga als volgt te werk om een Excelbestand te importeren:

 1. Ga naar de Items module en kies de gewenste map.
 2. Klik op de 3 puntjes en kies voor Importeren
  Resultaat: Het scherm Importeren verschijnt.
 3. Klik op Bladeren... en selecteer een .xlsx bestand op uw PC. U kunt het bestand ook slepen naar het venster. 
  mceclip0.png
  Resultaat: U krijgt een bevestiging dat uw import geslaagd is en uw items zijn aan de map toegevoegd met de status "Klad". 

Voorbeeld van een Excelbestand

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.