Dialoog

Achtergrond

Dialogen gebruiken is vooral interessant om mondelinge vaardigheden te ontwikkelen. Dialogen kunnen gebruikt worden om zich vertrouwd te maken met belangrijke woordenschat en met uitdrukkingen die eigen zijn aan een taal.

Het Edumatic oefeningentype dialoog maakt het gebruikers mogelijk om:

 • een dialoog te lezen en/of te beluisteren,
 • om ontbrekende lijnen in een dialoog in te vullen door tekst of opnames in te voegen,
 • om hun eigen opname van de dialoog te maken en om deze te vergelijken met het origineel.

Wat de open vragen en de opnameoefening betreft, daar laat het oefeningentype dialoog ook manuele correctie toe. In de Edumatic evaluatiemodule kan u de opnames van de gebruiker herbeluisteren en evalueren.

Voorbeelden van het oefeningentype dialoog:

 • In voorbeeld 1 dat u hieronder vindt, kan de gebruiker de dialoog lezen en beluisteren. Er wordt dus geen input verwacht van de gebruiker.

 • Maar in voorbeeld 2 kan de gebruiker niet enkel de dialoog lezen en beluisteren, maar hij kan ook zijn of haar eigen versie van de dialoog opnemen en beluisteren.

 • In voorbeeld 3 moet de gebruiker de ontbrekende lijnen uit de dialoog invullen

 • In voorbeeld 4 moet de gebruiker de ontbrekende lijnen opnemen

Tip: Zowel in voorbeeld 3 als 4 kan de gebruiker tips zien (door met de muis over het info icoon te bewegen).

Procedure

Om een nieuw oefeningentype dialoog aan te maken, volgt u volgende stappen:

  1. In de Itembank module, gaat u naar uw map en klik dan rechts om een nieuw item toe te voegen.
  2. Selecteer het item type Dialoog.
  3. Geef het een naam.
  4. Klik op OK.
   • In het tabblad Eigenschappen om de metadata van dit item toe te voegen of aan te passen.
   • In het tabblad Inhoud, klik op het Tekst invoegen icoon om een opdracht toe te voegen .
  5. Klik op  om een Rol voor de dialoog toe te voegen. .

   In het vak Identificatie, selecteert u: :

   • Gebruik een naam, als u de naam van de Rol wil tonen in de dialoog.
   • Gebruik een avatar, als u een avatar van de Rol wil tonen in de dialoog.
   • Gebruik naam en avatar, als u zowel de naam en de avatar van de Rol wil tonen in de dialoog.

   In het vak Antwoord van de gebruiker, selecteert u:

   • Microfoonopname, als u wil dat de gebruiker van de ontbrekende lijnen uit de dialoog een opname maakt.
   • Tekst, als u wil dat de gebruiker de ontbrekende tekst invult.
   • Geen antwoord verwacht, als de gebruiker de dialoog niet moet aanvullen.

   Herhaal deze stap tot u alle deelnemer aan de dialoog toegevoegd hebt.

  6. Selecteer de rol voor wie je een dialooglijn wil toevoegen en klik op .
  7. Als u een dialooglijn toevoegt waarvoor:
   • De gebruiker de dialooglijn moet invullen:
     1. Klik op de dialooglijn om het bijbehorende tabblad dialooglijn te openen onderaan
     2. U voegt de mogelijke antwoorden in.
      Om andere oplossingen toe te voegen, zie 
     3. Vink daarna Correct aan voor juiste antwoorden.
     4. Vul de score in.
     5. U kan ook vrij sleutelwoorden toevoegen waarvoor u scores kan toekennen. U kan de maximum of minimum score niet overschrijden.
   • De gebruiker moet de dialooglijn opnemen:

    Klik op de dialooglijn om het bijbehorend tabblad dialooglijn te openen

    Schermafdruk_2018-03-09_17.31.51.png
   • Er is geen input nodig van de gebruiker:

    Klik op de dialooglijn om het bijbehorend tabblad dialooglijn te openen.

   Herhaal deze stap tot u alle deelnemer aan de dialoog toegevoegd hebt.

Waarschuwing: Als u een dialoog maakt waarvoor de gebruiker een opname moet maken van de ontbrekende dialooglijnen en als u deze oefening wil evalueren, moet u de maximum score voor deze oefening vastzetten voor deze oefening vooraleer u deze oefening gaat gebruiken in een publicatie:

 1. Open het tabblad Vraag onderaan het scherm en klik op Override.
 2. Vul de maximum score in.

Andere oplossingen toevoegen

Voor meer informatie over hoe u scores kan aanpassen, zie Scores aanpassen in het hoofdstuk Rapportage in de Edumatic Coach Handleiding.

Meer informatie

Browservereisten voor opnames in dialoog

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.