Splits de zin

Achtergrond

Het 'Splits De Zin' item type is een ideale oefening voor oefeningen die ernaar streven om kandidaten/studenten te evalueren op het begrijpen van verschillende grammaticale onderwerpen.

Procedure

Om een Splits de zin oefening te maken, volg de volgende stappen:

 1. Klik rechts in de map waarin u de Splits de zin wilt aanmaken.
 2. Selecteer Nieuw item.
  Resultaat: Het scherm Maak een nieuw item aan verschijnt.
 3. Selecteer het item type Splits de zin.
 4. Geef het een naam.
 5. Klik op OK.
  • In het tabblad Eigenschappen om de metadata van dit item toe te voegen of aan te passen.
  • In het tabblad Inhoud, klik op het Tekst invoegen icoon om een opdracht toe te voegen .
 6. Geef de zin in in het tekstveld onder de Splits knoppen.
 7. Voeg verdelingen in.
  • Klik op Spaties splitsen om automatisch splits posities tussen alle woorden van een zin in te voegen.
  •  Manueel splitsen om manueel verdelingen in te voegen.
 8. Dubbelklik op de splitsers die op de juiste positie staan.
 9. Klik op Bewaren.

Een Splits de zin oefening aanpassen

Om een splitser aan het eind van de zin toe te voegen, volg dan de volgende stappen:

 1. Klik op Manueel splitsen.
 2. Klik in het laatste tekstvak na de tekst.

  Resultaat:
  Een extra splits positie en tekstvak zijn ingevoegd. Dit lege tekstvak zal niet getoond worden aan de gebruiker.

 3. Dubbelklik op de laatste splitser.

Om een tweede zin in te voegen, volg dan de volgende stappen:

 1. Klik op Nieuwe regel.
 2. Voeg de zin toe in het nieuwe tekstvak.
 3. Herhaal stappen 7 tot 8 van de bovenstaande procedure.

Stel dat u de zin wil veranderen:

“Ik gaf de sleutels van het huis aan de oppasser.” naar “Ik gaf de sleutels van het huis aan de nieuwe oppasser.”

Doe dan het volgende:

 1. Klik in het tekstveld “oppasser” en voeg het woord “nieuwe” toe.
 2. Klik op Manueel splitsen 
 3. Klik tussen “nieuwe” en “oppasser” om een splitser in te voegen tussen de twee woorden.
 4. Klik opnieuw op Manueel splitsen om te deactiveren.

Stel dat je de zin wil veranderen:

“Ik gaf de sleutels van het huis aan de oppasser.” Naar “Nadat ik haar referenties nagekeken had, gaf ik de sleutels van het huis aan de oppasser.”

Volg dan deze stappen:

 1. Klik op Manueel splitsen en klik in het eerste tekstvak voor “Ik”.
  Resultaat: Een extra veld wordt toegevoegd voor “Ik”.
 2. Klik opnieuw op Manueel splitsen om te deactiveren.
 3. Klik in het tekstveld en voeg de tekst toe.
 4. Klik in het eerste tekstveld.
 5. Klik op Op spaties splitsen om automatisch splits posities in te voegen tussen de woorden van het eerste tekstveld
 6. Dubbelklik op de splitser na “had” om de juiste positie aan te duiden.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.