Meerkeuze Matrix

Achtergrond

Het oefeningentype Meerkeuze matrix is een meerkeuze oefening opgebouwd als een tabel:

Elke rij bevat een vraag.

De kolommen (behalve de eerste kolom) bevatten een bolletje voor de verschillende antwoorden.Mmatrix.png

Procedure

Ga als volgt te werk om een Meerkeuze Matrix te maken:

 1. Rechtsklik op de map waarin de Vertaal moet verschijnen.
 2. Kies Nieuw item
  Resultaat: Het scherm Maak nieuw item verschijnt.
 3. Kies het type Vertaal.
 4. Geef het item een naam.
 5. Bevestig met  OK.
  • Open het tabblad Eigenschappen om metadata toe te voegen of te wijzigen.
  • Open het tabblad Inhoud en klik op  om tekstvelden toe te voegen of op  om afbeeldingen, geluid, video of andere bestanden toe te voegen.

Deze knoppen worden gebruikt in de Meerkeuze matrix

knoppenmm.png

 1. Klik op + Kolom om een nieuwe kolom toe te voegen aan de rechterkant van de tabel.
  - Kolom verwijdert de laatst toegevoegde kolom.
 2. Klik op + Rij om een nieuwe rij toe te voegen onderaan de tabel.
  -Rij verwijdert de laatst toegevoegde rij.
 3. Om vragen en antwoorden toe te voegen, klikt u het hoofd van de rij of kolom aan om de vraag of het antwoord in te vullen.
 4. Om scores en feedback voor de antwoorden toe te voegen, klik dan op de betreffende cel.
  Resultaat: Hierdoor wordt het tabblad ‘Keuze’ geactiveerd

Geavanceerde opties

Wanneer u...wilt  dan...
de lijn tussen kolommen en rijen in het vet zetten (Voorbeeld 1 onderaan).

vinkt u het vierkantje links van de kolom of het rijhoofd.

de lijnen van de tabel verbergen (voorbeeld 2 hieronder).
 1. Gaat u naar het tabblad Vraag onderaan.
 2. Toon lijnen’ niet aanvinken.

Voorbeeld 1:bolden_lines.jpg

Voorbeeld 2:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.