Open vraag

Achtergrond

In het itemtype Open vraag worden de volgende functionaliteiten ondersteund:

 1. Automatische correctie en feedback op basis van trefwoorden.
 2. Spelcorrectie 

openvraag.png

Als u een vraag aanmaakt:

 • Kan u een lijst van trefwoorden aanmaken (correct of niet)
 • Voor elke trefwoord kan u een score toekennen en feedback geven.
 • U kan ook een modelantwoord toevoegen voor de vraag.

Op basis van de trefwoorden die in het antwoord van de gebruiker aanwezig zijn, zal Edumatic automatisch een score toekennen en uitgebreide feedback geven over de trefwoorden die gebruikt werden door de gebruiker, maar ook over de trefwoorden die niet in het antwoord van de gebruiker voorkomen. Het modelantwoord krijgt de gebruiker dan ook nog te zien.

Er zijn drie soorten trefwoorden:

Enkele trefwoorden: Zodra een trefwoord gevonden wordt in het antwoord van de gebruiker, wordt er een score toegekend.enkeletrefwoorden.png
In dit voorbeeld zal de gebruiker een score ontvangen voor “1958” zodra dat voorkomt in zijn of haar antwoord (onafhankelijk van het feit of Waterkeyn al dan niet voorkomt in het antwoord).

Dubbele trefwoorden: Twee trefwoorden moeten voorkomen in het antwoord van de gebruiker binnen een bepaald bereik opdat een score toegekend wordt.dubbeletrefwoorden.png
In dit voorbeeld zal de gebruiker enkel een score krijgen voor de trefwoorden “1958” en “Waterkeyn” als beide in zijn of haar antwoord voorkomen en op niet meer dan 10 woorden van elkaar staan.

Bonus trefwoorden: Zodra het eerste trefwoord gevonden wordt in het antwoord van de gebruiker, wordt een score toegekend. Als het bonus trefwoord ook in het antwoord voorkomt binnen een bepaald bereik, dan wordt een bonus score toegekend.bonustrefwoorden.png
In dit voorbeeld zal de gebruiker een score van 1 punt krijgen zodra “1958” voorkomt in zijn of haar antwoord. Als “Waterkeyn” ook voorkomt in het antwoord en op niet meer dan 10 woorden van 1958 staat, dan wordt een bonus score van 0,5 punten toegekend.

De coach kan de antwoorden van kandidaten/studenten evalueren en manueel de scores corrigeren. Voor meer informatie, zie Een open vraag manueel corrigeren.

Procedure

Ga als volgt te werk om een Open Vraag item te maken:

 1. Rechtsklik op de map waarin de Open Vraag moet verschijnen.
 2. Kies Nieuw item
  Resultaat: Het scherm Maak nieuw item verschijnt.
 3. Kies het type Open Vraag.
 4. Geef het item een naam.
 5. Bevestig met  OK.
  • Open het tabblad Eigenschappen om metadata toe te voegen of te wijzigen.
  • Open het tabblad Inhoud en klik op  om tekstvelden toe te voegen of op  om afbeeldingen, geluid, video of andere bestanden toe te voegen.
 6. Vul de opgave in in het eerste tekstveld.
 7. Noteer het modelantwoord in het tweede tekstveld.

Het tabblad Vraag

Onder het tabblad Vraag kunt u:

 • de Taal instellen voor de vraag.

Dit wordt automatisch gekoppeld aan de interface taal van de Backoffice.

Waarschuwing: De instelling Taal is belangrijk:

 • Voor de gebruiker: de spelcorrectie moet natuurlijk in de juiste taal gebeuren
 • Voor de auteur: zo worden de sleutelwoorden opgeslaan in de automatische aanvullingslijst voor trefwoorden en dit in de overeenkomstige taal. Voor meer informatie over de automatische aanvullingslijst voor trefwoorden, zie hieronder.
 • het aantal karakters of woorden instellen dat de gebruiker kan invullen in het antwoord op de vraag.

 • Toon ‘Linken editeren’ activeren als het icoon voor de URL link zichtbaar moet zijn voor de gebruikers in de player.

Het tabblad Trefwoorden

Het tabblad Trefwoorden openen geeft u mogelijkheid om:

 • Voeg de sleutelwoorden toe door te kopiëren en te plakken uit het modelantwoord of typ het trefwoord in de trefwoordenlijst onderaan in. Voor meer informatie over de types trefwoorden, zie hieronder.

Tip: Als het sleutelwoord (of een deel van het sleutelwoord) in de automatische aanvullijst staat, zullen ook suggesties voor alternatieve sleutelwoorden gemaakt worden. Klik op een dergelijke suggestie om die toe te voegen aan de lijst.

De automatische aanvullijst is taalspecifiek, dus Nederlandse trefwoorden worden in een Nederlandse automatische aanvullijst opgeslaan, Engelse trefwoorden in een Engelse automatische aanvullijst, etc.

De automatische aanvullijsten worden automatisch upgedatet met nieuwe, upgedatete of verwijderde trefwoorden.

De auteur kan de suggestie aanklikken om die te selecteren.

Om alternatieven voor sleutelwoorden toe te voegen, zet ze dan tussen vierkante haakjes en splits de sleutelwoorden met behulp van een ‘/’, zoals het screenshot hieronder ook aantoont.

Kijk de scores na voor juiste en foutieve trefwoorden.

Optioneel kan u terug de feedback invullen voor trefwoorden die gevonden worden of die ontbreken in het antwoord van de studenten.

Om een trefwoord of een feedback veld aan te passen, gaat u over het veld met de muis en klikt u op het icoon ‘Wijzigen’.trefwooo.png

Het tabblad Negaties van trefwoorden

Het tabblad Negaties van trefwoorden openen geeft u mogelijkheid om:

Als een trefwoord voorkomt in het antwoord van de gebruiker, maar als het voorafgegaan of gevolgd wordt door een negatie uit de lijst met negaties, dan wordt het trefwoord genegeerd,dus:

 • er zal geen score toegekend worden voor correcte sleutelwoorden
 • er zal een score afgetrokken worden van foutieve sleutelwoorden

Edumatic zorgt voor standaard instellingen voor negaties per taal.

De standaard instelling voor Nederlands is bijvoorbeeld:

pertaal.png

Een auteur kan de lijst met negaties aanpassen per item om extra negaties toe te voegen, te verwijderen of het bereik aan te passen.

Het tabblad Scoring

Open het tabblad Scoring onderaan om de instelling voor scores na te kijken.

Standaard staat de score ingevuld. De maximum en minimum score wordt automatisch berekend op basis van de som van de correcte en foutieve trefwoord scores.


Klik op Overschrijven als u de maximum score voor de vraag wil verhogen.

Tip: Als u de automatisch berekende maximum score aanpast, zal de gebruiker de maximumscore die gebaseerd is op de trefwoorden niet meer kunnen bereiken. Dan moet u manueel de scores ingeven voor deze vraag..

Selecteer Min of max score of Herberekende score als u het scoring mechanisme wil aanpassen.

Voor meer informatie over scoringsmechanismes, zie Algemene scoringsmechanismes voor alle types oefeningen.

Geavanceerde opties

Als u wilt dat kandidaten/studenten niet enkel hun antwoord intypen, maar ook hun bestanden uploaden, kunt u de functie Upload bestanden gebruiken.

Tip: De titel voor de uploadzone kan worden aangepast.Om toe te laten dat Bestanden opgeladen worden, ga als volgt te werk:

In de Itembank module, opent u het tabblad Inhoud van uw Open Vraag item.

Open het tabblad Bestanden opladen onderaan je pagina.

Selecteer de optie en kies het maximum aantal bestanden dat een kandidaat/student mag opladen.

Om de titel van de uploadzone aan te passen, zie Titels aanpassen, hulp & meldingen in de Player template instellingen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.