Manueel een publicatie aanmaken

Procedure

Ga als volgt te werk om manueel een publicatie aan te maken:

  1. Klik in de Publicatie module op +Nieuwe publicatie
  2. Vul de instellingen van de publicatie in en klik op OK.
   Resultaat: een nieuwe publicatie wordt aangemaakt.
   De instellingen van de publicatie worden opgeslaan in het tabblad Instellingen: het tabblad Inhoud wordt automatisch geopend.

  3. In het tabblab Inhoud, klik op   om een nieuwe component toe te voegen.
   Resultaat: Het Nieuwe component scherm verschijnt.
  4. Vul de instellingen van de component in en klik op OK.
   Resultaat: De nieuwe component werd toegevoegd aan het componentenoverzicht.
   Zie ook Een publicatiecomponent aanpassen.
  5. Herhaal stap 3 en 4 om alle componenten toe te voegen die u wenst.
  6. In het componentenoverzicht klikt u op een component om items toe te voegen aan de component.
  7. Herhaal deze stappen voor alle componenten.

Tip: Open het tabblad Player template om  de instellingen van de player template aan te passen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.