Een publicatiecomponent aanpassen

Procedure

Ga als volgt te werk om een publicatiecomponent aan te passen:

 1. Ga naar de Publicatie module en kies voor In aanmaak of Te valideren.
 2. Klik op wijzigen  in de meest rechtse kolom van de publicatie die u wil aanpassen.
 3. Open de Inhoud tab
 4. Selecteer de componenent die u wenst te wijzigen.
  Resultaat: De Inhoud tab van de gewenste component is geopend.
 5. Bovenaan het scherm Component kan u de eigenschappen van de component aanpassen:
  • Component titel
  • Tijdslimieten, zowel voor voorbeelditems als voor de eigenlijke test of oefenitems
  • Slaagscore, dus de minimumscore die een gebruiker moet behalen om te slagen.

  Tip: Onderaan het scherm Component kan u de selectie van items voor deze component aanpassen.

  • Verander de itemselectie voor deze component in de Voeg items toe voor deze component sectie.
   voor componenten zonder mappenstructuur:
   Als u wenst: Ga als volgt te werk:
   Een item toe te voegen,
   1. Open de boomstructuur links
   2. Sleep het item dat u wenst toe te voegen naar de sectie aan de rechterkant.
   Een item te verplaatsen, Sleep het item naar de gewenste positie.
   om een item te wijzigen in de Itembank Klik met de rechter muisknop en selecteer Wijzigen.
   om een item te verwijderen van de component Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen.
   Voorbeeld van een component zonder mappen.

   comp_zonder_mappen.PNG

  • Voor componenten met mappenstructuur:
   Als u wenst: Ga als volgt te werk:
   Een map aan te maken, Klik op Nieuwe folder aan de rechterkant.
   Een map toe te voegen,
   1. Open de boomstructuur links
   2. Sleep de map dat u wenst toe te voegen naar de sectie aan de rechterkant.
   Een map te verplaatsen, Sleep het naar de juiste positie.
   Een map in de Itembank wijzigen (als die in de Itembank beschikbaar is), Klik met de rechter muisknop en selecteer Wijzigen.
   Een map te verwijderen, Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen.
   Een item aan een map toe te voegen, te verplaatsen, aan te passen of te verwijderen, Zie hierboven (Voor componenten zonder mappenstructuur).

   Opmerking: U kan enkel items toevoegen aan mappen zonder submappen. ZOals in de Itembank het niet mogelijk is om items en mappen op hetzelfde niveau te mixen.

  • Zowel voor componetnen met als zonder mappenstructuur kan u de component items updaten naar de laatste versies in de Itembank door te klikken op Opnieuwe inladen van Itembank onderaan rechts.
 6. Klik op Bewaren.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.