De eigenschappen van een publicatiecomponent aanpassen

Procedure

Ga als volgt te werk om de instellingen van een publicatiecomponent aan te passen:

  1. Ga naar de Publicatie module en kies voor In aanmaak of Te valideren.
  2. Klik op wijzigen  in de meest rechtse kolom van de publicatie die u wil aanpassen.
  3. Open het tabblad Eigenschappen om de volgende instellingen aan te passen:
   • Titel en Beschrijving
   • Type: test of oefeningenpublicatie
   • Tijdslimiet: Als dit aangevinkt is moet u de uren, minuten en seconden ingeven
   • Taal.
   • Het selectievakje Meertalig kan niet aangepast worden
   • Skin.
    Contacteer Televic Education voor meer informatie over aangepaste skins voor uw project.
  4. U kunt de directe single-sign-on link naar een publicatie kopiëren. Wanneer u deze link beschikbaar stelt aan uw assessmentQ gebruikers (via uw intranet, een platform van derden, e-mail, etc.), zullen zij de publicatie kunnen starten. De publicatie is alleen toegankelijk voor gebruikers die een account hebben in assessmentQ.
  5. Klik op Bewaren.

Opmerking: Behalve voor Skin, u kan deze publicatie eigenschappen alleen aanpassen voor publicaties In aanmaak.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.