Een review template aanpassen

Achtergrond informatie

De review template wordt gebruikt voor publicaties die ingekeken worden. In de inkijkmodus kunnen gebruikers door de publicatie navigeren en hun eigen antwoorden bekijken, maar ze kunnen hun antwoorden niet meer aanpassen.

Er zijn 3 standaard review player templates:

 

Een review template is niet editeerbaar.

Een review template selecteren is mogelijk voor publicaties in aanmaak maar ook voor gevalideerde publicaties. U kan bijvoorbeeld de review template selecteren als u een publicatie review plant. Voor meer informatie, zie Publicaties plannen.

Procedure

Ga als volgt te werk om een review template in te stellen:

  • Ga naar de Publicatie module en kies voor In aanmaak of Te valideren.
  • Klik op Wijzigen in de meest rechtse kolom naast de gewenste publicatie
  • Open het tabblad Review template.
  • Selecteer de gewenste review template uit de keuzelijst.
  • Klik op Bewaren.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.