Een publicatie verwijderen

Procedure

Ga als volgt te werk om een publicatie te verwijderen:

  1. Ga naar de Publicatie module en kies voor In aanmaak of Te valideren in het keuzemenu.
    overzicht.PNG

  2. Klik op Verwijderen in de meest rechtse kolom van de gewenste publicatie.

    Opmerking: U kan enkel publicaties verwijderen die in aanmaak of te valideren zijn. Gevalideerde of gearchiveerde publicaties (en hun logging) kunnen niet verwijderd worden. Gevalideerde publicaties kunnen echter wel gearchiveerd worden. Zie Een publicatie archiveren/dearchiveren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.