Een publicatie archiveren/dearchiveren

Procedure

Ga als volgt te werk om een publicatie te archiveren:

 1. Open de Publicatie module en kies voor Gevalideerd.
  overzicht2.PNG
 2. Klik op Archiveren  in de meest rechtse kolom naast de gewenste publicatie. 
  Resultaat: De publicatie wordt verplaatst naar de gearchiveerde publicaties.

  Opmerking: U kan enkel gevalideerde publicaties archiveren.

Ga als volgt te werk om een publicatie te dearchiveren:

 1. Oen de Publicatie module en kies voor Gearchiveerd.
 2. Klik op Dearchiveren dearchiveren.PNGin de meest rechtse kolom naast de gewenste publicatie.
  Resultaat: De publicatie wordt verplaatst naar de gevalideerde publicaties.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.