Een grafiek voor een rapport personaliseren

Procedure

Ga als volgt te werk om een grafiek te personaliseren:

  1. Genereer een rapport en klik op het Grafiek tabblad.
    Resultaat: links ziet u de mogelijke opties die u in een grafiek kan afbeelden. 
  2. Voor elke serie kan u kiezen welk soort grafiek u wenst (een staaf- of lijngrafiek). Vink de gewenste vakjes aan om de optie in uw grafiek te zien.
  3. Bovenaan rechts ziet u de legende voor uw grafiek. In dit geval ziet u het percentage in lichtblauw. 

  4. U kan binnen een grafiek ook op een staaf klikken om de onderliggende grafiek te zien. Klik bijvoorbeeld op 'Sylvia Joos' en dan ziet u ongeveer zoiets:
  5. Als u opties wil toevoegen, vink dan een van de vakjes aan. In onderstaand voorbeeld zien we de Voortgang en de Totale duur van Sylvia Joos' sessies voor de Voting Poll.
    De Voortgang is donkerblauw, de Totale duur is oranje en het Percentage is lichtblauw.

  6. Als u wil dat de Totale duur als een lijn verschijnt, vink dan het andere vakje naast Totale duur aan en dan zal de grafiek er als volgt uitzien:


Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.