Een opgeslaan rapport aanpassen of verwijderen

Achtergrond informatie

De rapporteringsfilters in het opgeslane rapport kunnen gelijk wanneer aangepast worden. Een coach kan dan bijvoorbeeld een rapport aanmaken voor een selectie publicaties en gebruikers voor een bepaalde periode (vb eerste kwartaal van 2014).

Hetzelfde rapport kan dan gebruikt worden voor andere periodes (vb tweede en derde kwartaal van 20104). Hiervoor moet dan enkel de tijdspanne aangepast worden.

Opgeslane rapporten opnieuw gebruiken is erg gemakkelijk in Edumatic en het bespaart de coaches een heleboel tijd.

Procedure

Ga als volgt te werk om de details van een opgeslaan rapport aan te passen:

 • Ga naar het overzicht Geavanceerd rapporteren en klik op Wijzigen om de details aan te passen van het gewenste rapport.
 • U kan nu de naam, de beschrijving en de tags aanpassen.
 • Klik op OK om te bevestigen.

Ga als volgt te werk om de filters van een opgeslaan rapport aan te passen:

 • Ga naar het overzicht Geavanceerd rapporteren en klik op de naam van het rapport waarvan u de filters wil aanpassen.
  Resultaat: Het Genereer rapport scherm voor dat rapport opent.

  Tip: Als u geen filteropties ziet, selecteer  .

Ga als volgt te werk om een opgeslaan rapport te verwijderen:

 • Ga naar het overzicht Geavanceerd rapporteren en klik op Verwijderen om het rapport te verwijderen.
 • Klik op OK om te bevestigen. 
  Resultaat: Het rapport wordt dan uit de lijst verwijderd. U zal dan uw rapportsjabloon niet meer kunnen opnieuw oproepen.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.