Een filter op 'te bepalen' zetten in de geavanceerde rapportering

Achtergrond informatie

Als u een rapport aanmaakt, weet u nog niet altijd welke parameters uit de filters u zal gebruikern. Soms zal u een filter niet gebruiken. Deze niet-gebruikte filter moet dan opnieuw ingesteld worden telkens u het rapport opent. We noemen dit soort filter een 'te bepalen' filter, letterlijk dus 'later in te stellen'. Het is mogelijk om zelf met zo'n filters het rapport op te slaan. U zal deze filter later opnieuw moeten instellen telkens u het rapport opent.

Procedure

Ga als volgt te werk om een 'te bepalen' filter in te stellen in de geavanceerde rapportering:

  1. Selecteer de filter die u wil instellen als 'te bepalen'.
    Resultaat: Het dialoogvenster voor deze filter verschijnt.
  2. Vink Te bepalen aan.
    Resultaat: Het scherm wordt grijzer. Deze filter zal nu moeten ingesteld worden bij het openen van het rapport.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.