Een open vraag manueel scoren

Achtergrond informatie

In de Edumatic module Manueel Scoren kan een coach de volgende soorten antwoorden manueel scoren:

Als een coach een manuele correctie opslaat, dan verandert de publicatie naar de Evaluatie modus.

 • Zolang de publicatie in evaluatie modus is, zijn de veranderingen aan de scores niet zichtbaar voor de gebruiker.
 • Als de coach zijn aanpassingen toepast, zullen de aangepaste scores zichtbaar zijn voor de gebruiker.
 • Als de coach de aanpassingen toegepast heeft, zullen de updates van de sessiescores en de items verwijderd worden en de publicatie zal naar de originele status terugkeren.
 • Zolang de coach de veranderingen niet toepast of verwijdert, zullen de geüpdatete itemsessies vaststaan voor andere coaches. Als de evaluatie modus toegepast of verwijderd werd, zullen alle items en de vaststaande itemsessies verwijderd worden.

Als de coach een manuele verbetering opslaat, dan verandert de publicatie naar de evaluatie modus. Een gele balk verschijnt dan bovenaan het scherm dat zegt dat de publivatie in evaluatie modus is. 

In het publicatieoverzicht in de module Manueel scoren zal er naast de publicatie die u aan het evalueren bent een uitroepteken verschijnen.

Procedure

Ga als volgt te werk om een open vraag manueel te scoren:

 1. Ga naar de Manueel scoren module en open een itemsessie (dus het antwoord van een gebruiker voor een item).
  Tip: Om een item sessie te openen kan u via item, via gebruiker of via groep verdergaan.
 2. Verbeter het antwoord van de gebruiker:
  Als u dit wil updaten: Ga als volgt te werk:
  De score voor de itemsessie
  1. Klik op Score overschrijven in het tabblad Evaluatie onderaan
  2. Vul de score in
   • Optioneel: vul commentaar in
  3. Klik op Bewaren.
   Resultaat: De score voor deze itemsessie wordt geüpdatet in het scoreoverzicht links

  Opmerking: Als u manueel de score voor een itemsessie updatet, zullen deze itemsessie en de trefwoorden voor dit item vastgezet worden voor andere coaches zolang u in de evaluatie modus blijft. Zie onder voor meer info

  De negaties, trefwoorden en/of scoring voor het item
  1. Klik op de overeenkomstige tab onderaan.
  2. Pas aan waar nodig.
  3. Klik op Bewaren.
   Resultaat: De scores voor al de sessies voor dit item worden herberekend in het scoreoverzicht links.

   Opmerking: Aanpassingen aan negaties, trefwoorden en scoring zijn enkel van toepassing op het item in de publicatie. Het originele item in de Itembank blijft ongewijzigd.


  Van zodra u op Bewaren klikt, ziet u een gele balk bovenaan uw scherm dat aanduidt dat de publicatie in evaluatie modus is. Voor meer informatie over de Evaluatie modus, zie hierboven.
 3. Herhaal stap 2 voor alle antwoorden van de gebruikers.
 4. Als u:
  • Uw aanpassingen wil publiceren, klik dan op Toepassen bovenaan op het scherm.
   Resultaat: In de backoffice is de gele balk weg. Het geüpdatete rapport wordt aan de gebruiker getoond via de publicatie review (indien mogelijk).
  • Uw aanpassingen ongedaan wil maken, klik dan op Ongedaan maken
   Resultaat: In de backoffice is de gele balk weg. Het rapport ziet er terug uit zoals voorheen.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.