Een item manueel scoren

Achtergrond informatie

In de Edumatic module Manueel Scoren kan een coach de volgende soorten antwoorden manueel scoren:

 • Een open vraag
 • Een stem- of webcam-opname
 • Een opgeladen bestand

Als een coach een manuele correctie opslaat, dan verandert de publicatie naar de Evaluatie modus.

 • Zolang de publicatie in evaluatie modus is, zijn de veranderingen aan de scores niet zichtbaar voor de gebruiker.
 • Als de coach zijn aanpassingen toepast, zullen de aangepaste scores zichtbaar zijn voor de gebruiker.
 • Als de coach de aanpassingen toegepast heeft, zullen de updates van de sessiescores en de items verwijderd worden en de publicatie zal naar de originele status terugkeren.
 • Zolang de coach de veranderingen niet toepast of verwijdert, zullen de geüpdatete itemsessies geblokkeerd/vergrendeld staan voor andere coaches. Als de evaluatie modus toegepast of verwijderd werd, zullen alle items en de vergrendelde itemsessies weer vrijgegeven worden.

Als de coach een manuele verbetering opslaat, dan verandert de publicatie naar de evaluatie modus. Een gele balk verschijnt dan bovenaan het scherm dat zegt dat de publivatie in evaluatie modus is. 

In het publicatieoverzicht in de module Manueel scoren zal er naast de publicatie die u aan het evalueren bent een uitroepteken verschijnen.

evaluatiemodus2.PNG

Procedure

Ga als volgt te werk om een item manueel te scoren:

  1. Ga in de Manueel Scoren module naar het tabblad Via Item.
   Resultaat: De overzichtspagina toont alle publicaties waarvoor u coachrechten heeft.
  2. Selecteer de publicatie(s) waarvoor u scores wil toevoegen en klik op Volgende filter onderaan rechts.
  3. Klap de publicatie open door op het pijltje  te klikken om alle antwoorden te zien.
  4. Selecteer de items waarvoor u de antwoorden wil scoren en klik op Scoren onderaan het scherm.
  5. Klap de publicatie open door op het pijltje  te klikken om alle gebruikerssessies voor een item te zien.

   Tip: De sessies waarvoor manueel scoren nodig is, zijn oranje gemarkeerd.

  6. Klik op een sessie om de antwoorden van de gebruiker te zien.
   Resultaat: Het antwoord ziet u rechts op het scherm.
  7. Selecteer een van de volgende opties om te weten hoe u verder moet:
  8. Herhaal stap 6 en 7 om de volgende items te scoren.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.