Een item manueel scoren

Procedure

Ga als volgt te werk om een item manueel te scoren:

  1. Ga in de Manueel Scoren module naar het tabblad Via Item.
   Resultaat: De overzichtspagina toont alle publicaties waarvoor u coachrechten heeft.
  2. Selecteer de publicatie(s) waarvoor u scores wil toevoegen en klik op Volgende filter onderaan rechts.
  3. Klap de publicatie open door op het pijltje  te klikken om alle antwoorden te zien.
  4. Selecteer de items waarvoor u de antwoorden wil scoren en klik op Scoren onderaan het scherm.
  5. Klap de publicatie open door op het pijltje  te klikken om alle gebruikerssessies voor een item te zien.

   Tip: De sessies waarvoor manueel scoren nodig is, zijn oranje gemarkeerd.

  6. Klik op een sessie om de antwoorden van de gebruiker te zien.
   Resultaat: Het antwoord ziet u rechts op het scherm.
  7. Selecteer een van de volgende opties om te weten hoe u verder moet:
  8. Herhaal stap 6 en 7 om de volgende items te scoren.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.