Een nieuwe groep aanmaken

Achtergrond informatie

Systeemgroepen worden automatisch door het systeem aangemaakt. Er zijn vier types:

 • Channel admins (de algemene administrators) hebben toegang tot alle backend modules
 • Auteurs hebben enkel toegang tot de itembank, scenario’s, publicaties en mediabibliotheek
 • Coaches hebben enkel toegang tot rapportering en planning
 • Kandidaten hebben geen toegang tot de backend.

Systeemgroepen kunnen niet worden verwijderd. Nieuwe systeemgroepen kunnen wel aangemaakt worden door Televic Education.

Aangepaste groepen kunnen aangemaakt en verwijderd worden door de channel admins.

Zo werkt u het best met de groepen:

  • Maak een groep aan.
  • Voeg gebruikers toe aan de groep.
  • Voor een aangepaste groep van Backoffice gebruikers:
   • Link deze groep aan een of meerdere systeemgroepen
   • Indien nodig kent u extra Backoffice rechten aan de groep toe.

Procedure

Ga als volgt te werk om een nieuwe groep aan te maken:

 1. Ga in de Management module naar Groepen.
 2. Klik op +Toevoegen onderaan het scherm.
  Resultaat: Het scherm om een nieuwe groep toe te voegen verschijnt
 3. In het scherm Nieuwe groep vult u de volgende informatie in:
  • Naam
  • Beschrijving
  • Systeemgroep: dit veld kan niet worden aangepast. Dit is louter informatief.
 4. Klik op OK om te bevestigen.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.