Een item aanmaken

Procedure 

Ga als volgt te werk om een nieuw item aan te maken:

 1. Klik met de rechter muisknop op de map op het laagste niveau waarin u het item wil aanmaken
 2. Kies voor Nieuw item.
  Resultaat: Het scherm 'Nieuw item aanmaken' verschijnt.
 3. Vul een naam in voor het nieuwe item.
 4. Selecteer het type uit de lijst en druk op OK

Twee tabbladen verschijnen voor elk item:

 • Inhoud
 • Eigenschappen

Opmerking: U kan enkel nieuwe items aanmaken in mappen waarin nog geen andere submappen bestaan. Items en mappen kunnen niet gecombineerd worden in één map.

Inhoud

Hier maakt u het item aan.
inhoudtab.PNG

Het tabblad Inhoud ziet er anders uit voor elk type oefening. U vindt specifieke informatie voor elk type oefening in deze handleiding. Hier bekijken we de algemene eigenschappen van alle types oefeningen.

Eigenschappen

Het tabblad Eigenschappen bevat volgende elementen:
eigenschappentab.PNG

 • ID van de oefening: dit is een numerieke code voor de oefening in de database.
 • De titel van de oefening.
 • Het pad naar dit item in de Itembank.
 • Het type oefening (bijvoorbeeld: 'informatiescherm').
 • De datum waarop het item aangemaakt werd, gewijzigd werd en voor elk van deze de naam van de auteur.
 • De metadata die aangepast kan worden.

Tip: U kan het pad makkelijk selecteren om het dan te kopiëren en te plakken in een bestand naar uw keuze.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.