Een item opslaan in de Itembank

Procedure

Ga als volgt te werk om een item op te slaan in de Itembank:

  1. Ga naar de Itembank en selecteer het element dat u wenst op te slaan.
  2. Klik op Bewaren onderaan rechts op het scherm.

Tip: Een asteriks geeft aan dat u een item wijzigde zonder op te slaan. De gemaakte wijzigingen blijven zichtbaar zolang u niet uitlogt. Als u uitlogt zonder het item op te slaan, dan gaan de wijzigingen verloren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.