Een nieuw scenario aanmaken

Procedure

Ga als volgt te werk om een nieuw scenario aan te maken:

 1. Ga naar de Scenario's module en klik op Nieuw Scenario.

  Resultaat: Er verschijnt een scherm met de instellingen van het scenario.
 2. In het Nieuw scenario scherm:
  • Voegt u een titel toe.
  • Voegt u een beschrijving toe.
  • Selecteert u de taal voor de publicatie.
   Selecteer enkel twee of meer talen als u een meertalige publicatie wil aanmaken.
  • Meertalig staat automatisch aangevinkt als u meer dan één taal selecteert. 

   Tip: Als u een meertalig scenario aanmaakt, zullen enkel meertalige items geselecteerd worden. 

  • Vink Tijdslimiet aan als u een tijdslimiet wil opleggen voor deze publicatie. Pas deze aan indien nodig.
  • Klik op OK.
   Resultaat: Het Scenario scherm wordt getoond met aan de onderkant een overzicht met de componenten van deze publicatie. Standaard is er één component toegevoegd.
 3. Klik Opslaan
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.