Een hint toevoegen

Achtergrond informatie

In de Edumatic player wordt de hint getoond in het antwoorddeel van het item. De hint wordt afgebeeld bij het overgaan van de muis. De hintfunctie is beschikbaar voor alle itemtypes, behalve voor een Informatiescherm.

Bijvoorbeeld:


Procedure

Ga als volgt te werk om een hint toe te voegen aan een item:

  1. Ga naar de Itembank module en open het gewenste item.
  2. Open het tabblad Inhoud en dan het tabblad Vraag.
  3. Voeg de hint toe in het tekstvak Hint.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.