Feedback toevoegen

Achtergrond informatie

Feedback geven kan zeer bruikbaar zijn om een student/kandidaat te helpen of te informeren. Edumatic biedt verschillende mogelijkheden om feedback te geven.

De volgende feedback functies worden door alle types vragen ondersteund, behalve Inhoudsoefeningen:

 • Vraag feedback: Deze feedback wordt altijd getoond aan de gebruiker, dit is voor een correct of foutief antwoord.
 • Positieve feedback: Deze feedback wordt enkel getoond als een antwoord correct was.
 • Negatieve feedback: Deze feedback wordt enkel getoond als een antwoord foutief was.

Tip: Voor elk van bovenstaande vraag functies kan u tekstuele of visuele feedback voorzien.

Procedure

Ga als volgt te werk om feedback toe te voegen aan een oefening:

 1. In de Itembank opent u de oefening die u wenst.
 2. Open de Inhoud tab en dan het tabblad Vraag.
 3. Klik op het feedback tekstvak waarin u iets wenst te schrijven en schrijf uw feedback neer.
 4. Als u een afbeelding als feedback wil toevoegen:
  • Klik op het icoon Afbeelding toevoegen  in de werkbalk bovenaan.
  • Upload uw afbeelding.
  • Klik op Bewaren.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.