Een bron toevoegen aan een item

Achtergrond informatie

Edumatic staat toe om de bron van uw vraag toe te voegen.

Deze bron-functie is ook mogelijk voor mediabestanden. 

Als auteur is het mogelijk om kiezen om de bron te tonen of te verbergen. Als de auteur beslist om de bron te tonen in de Edumatic player is deze beschikbaar in de rechter bovenhoek.

Procedure

Ga als volgt te werk om een bron toe te voegen aan een item:

  1. Open het gewenste item.
  2. Voeg de informatiebron toe in het veld Bron dat u in het tabblad Vraag vindt.

De bron tonen in de Edumatic player

Opmerking: Een bron toevoegen aan een item resulteert er niet noodzakelijk in dat de bron getoond wordt in de Edumatic player

Ga als volgt te werk om zeker te zijn dat de bron getoond wordt in de player:

  1. Ga naar de Publicaties module.
  2. Wijzig de publicatie die u wenst.
  3. Open het tabblad Player template.
  4. Klik op Instellingen op itemniveau.
  5. Vink Bron tonen aan.
    bron_tonen.png
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.