Een taalgroep creëren

Achtergrond informatie

Een taalgroep/meertalig item is geen oefening, maar een soort verzameling waarin u meerdere taalversies van een oefening kan bewaren.

Bijvoorbeeld:

Een taalgroep Nederlands-Frans waarin een Nederlandse en Franse oefening zit. Een taalgroep Nederlands-Frans-Engels zal dan Nederlandse, Franse en Engelse oefeningen bevatten. Taalgroepen zorgen ervoor dat u publicaties in meerdere talen kan aanmaken. Voor een meertalige publicatie Frans-Nederlands bijvoorbeeld zullen dan enkel items geselecteerd worden uit de Nederlandse en Franse taalgroep. 
Met andere woorden is er voor iedere Nederlandse oefening een Frans equivalent en omgekeerd.

Procedure

Ga als volgt te werk om een taalgroep aan te maken:

 1. Klik met de rechter muisknop op de map waar u een taalgroep wil laten verschijnen.
 2. Klik op Nieuw meertalig item.

Ga als volgt te werk om een item toe te voegen aan een taalgroep:

 1. Klik met de rechter muisknop op de taalgroep en kies voor Nieuw item.
  Resultaat: Het scherm Nieuw item aanmaken verschijnt.
 2. Geef een naam in.
 3. Selecteer een type.
 4. Selecteer een taal.
 5. Klik op OK.
  • Open het tabblad Eigenschappen als u wenst om Metadata toe te voegen aan het item.
  • Open het tabblad Inhoud als u het item wil bewerken.

Tip: De standaard instellingen van een taalgroep in aanmaak is Inactief. (U kan dit zien op de onderkant van het scherm, naast de knop Bewaren.) Dit komt omdat er nog geen items toegevoegd zijn. Als de taalgroep afgewerkt is (dit is als de items zijn toegevoegd en al de talen correct zijn toegepast), dan kan de auteur de taalgroep valideren. Om de taalgroep te valideren, vink het vakje Actief aan onderaan het scherm naast de knop Bewaren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.