Mappen direct publiceren vanuit de itembank

Achtergrond informatie

Het is mogelijk om een map direct te publiceren van de itembank, ook al heeft het meerdere niveau's (mappen in mappen in mappen,...).

Procedure

Ga als volgt te werk om mappen direct te publiceren vanuit de itembank:

  1. Klik rechts op de naam van de map in uw itembank.
  2. Kies voor Publiceren.
  3. Geef een titel mee voor de publicatie (vb 'Mijn publicatie').
  4. Kies voor het correcte type van publicatie (oefening of test).
  5. kies een taal voor de publicatie.
  6. Klik op OK om te bevestigen.
    • Vink Geïntegreerde oefening aan als u een boekhoudkundige oefening maakt.

Tip: U kan nu gaan naar Publicaties en daar vindt u uw nieuw aangemaakte publicatie terug onder In aanmaak.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.