Dictee

Achtergrond

Een dictee blijft doorheen de tijd, toch nog steeds een van de beste manieren om spelling van kandidaten/studenten te evalueren. Met het oefening type Dictee:

 • Kandidaten/studenten hun antwoorden worden automatisch gecorrigeerd.
 • Kandidaten/studenten kunnen het tempo van het dictee bepalen (als de auteur dat toelaat).

Procedure

Ga als volgt te werk om een dictee oefening op te maken:

 1. Klik op je rechtermuis knop.
 2. Selecteer Nieuw Item.
  Resultaat: Het scherm 'Nieuw Item aanmaken' verschijnt
 3. Selecteer het item type Dictee.
 4. Geef het een naam.
 5. Klik op OK.
  • In het tabblad Eigenschappen om de metadata van dit item toe te voegen of aan te passen.
  • In het tabblad Inhoud, klik op het Tekst invoegen icoon om een opdracht toe te voegen .
 6. Klik op Dictee om een dictee toe te voegen aan de oefening.
 7. Selecteer een geluidsfragment uit de Mediabibliotheek of van een lokale map en klik op ‘OK’.
  Resultaat: de player zal in de oefening verschijnen.

  Tip: U kan tot twee verschillende geluidsfragmenten gebruiken.

Vraaginstellingen aanpassen

U kan de vraaginstellingen aanpassen onderaan het scherm. Los van de vraag feedback, de positieve en de negatieve feedback kan u ook het volgende aanpassen:

vraaginstelling.png

 • Automatisch afspelen (actief/niet actief)

  Als dit actief is, zal de speler automatisch het geluidsfragment afspelen als de oefening actief is. Als de mediaspeler niet actief is, zal het geluid manueel gestart moeten worden.

 • Player eerste maal vergrendelen (actief/niet actief)

  Als dit actief is, zal de mediaspeler eerst het volledige geluidsfragment afspelen vooraleer gelijk welke actie van de student mogelijk is. Dit kan handig zijn als u wil dat de studenten eerst het volledige geluidsfragment beluisteren vooraleer ze het fragment kunnen pauzeren of stoppen. U kan deze instelling niet activeren als u de functie Automatisch afspelen niet geactiveerd hebt.

Antwoordinstellingen aanpassen

Onderaan het scherm gaat u naar het tabblad ‘Oplossingen’ om de antwoordinstellingen aan te passen.

antwoorden.png

 • Hint (om de studenten een tip te geven).
 • Antwoorden.

De antwoorden worden opgelijst in een tabel met kolommen die ‘waarde’, ‘correct’ (of niet), ‘score’ en ‘feedback’ aanduiden

 • U kan een antwoord wissen door op het ‘Delete’ icoon te klikken.
 • Klik op de kolom ‘Waarde’ om een antwoord toe te voegen.
 • Duid aan als het antwoord goed of fout is.
 • Geef een score.
 • Indien nodig, kunt u ook specifieke feedback per antwoord toevoegen in de laatste kolom.

Een dictee toevoegen met een editor voor markeringen

Door markeringen toe te voegen aan het dictee heeft de kandidaat/student de mogelijkheid om alle delen apart te beluisteren. Om dat te kunnen moet hij of zij klikken op het deel dat hij of zij opnieuw wenst te beluisteren.

Ga als volgt te werk om markeringen aan te brengen:

 1. Volg de procedure om een Dictee  aan te maken maar klik op ‘Dictee met een editor voor markeringen’ om dat type dictee aan de oefening toe te voegen.
 2. Type een # in uw antwoord waar u de markering wilt plaatsen (bijvoorbeeld op het einde van een een zin).
  Resultaat: Deze symbolen # verschijnen in de player.
 3. Indien nodig kunt u de # verplaatsen in de player: klik en versleep ze om hun plaats te veranderen.

Tip: Net boven de player, kunt u het correcte antwoord zien. Dat deel wordt opgelicht op het moment dat dat deel wordt afgespeeld in het media bestand. De delen die nog niet werden afgespeeld, worden in een paarse kleur aangegeven, zodat u de markeringen meer precies kunt synchroniseren met de audio.

Verbetering

Als een student ‘Verbeteren’ aanklikt, zal het antwoord dat de student gegeven heeft, vergeleken worden met alle correcte antwoorden die in de oefening toegevoegd warden.

Deze verbetercodes zullen dan gebruikt worden:

XXX – verkeerd woord

(XXX) – één word teveel

(…) – één woord tekort

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.