Sleep tekst op figuur

Achtergrond

Voorbeeld van een Sleep tekst op figuur item type:

Procedure

Ga als volgt te werk om een Sleep tekst op figuur aan te maken: 

 1. Klik rechts in de map waarin u de Sleep tekst op figuur wilt aanmaken.
 2. Selecteer Nieuw item
  Resultaat: Het scherm Maak een nieuw item aan verschijnt.
 3. Selecteer het item type Sleep tekst op figuur.
 4. Geef het een naam.
 5. Klik op OK.
  • In het tabblad Eigenschappen om de metadata van dit item toe te voegen of aan te passen.
  • In het tabblad Inhoud, klik op het Tekst invoegen icoon om een opdracht toe te voegen .
 6. Klik op ‘+ Achtergrond’ om een achtergrondfiguur toe te voegen. 
 7. Selecteer een afbeelding uit de Mediabibliotheek of een lokale map en klik op ‘OK’.

  Tip: Een achtergrondfiguur kan niet verwijderd worden eens ze toegevoegd werd, want dit type oefening kan niet zonder achtergrondfiguur. Maar de figuur kan wel vervangen worden door op ‘+ Achtergrond’ te klikken en dezelfde procedure te volgen zoals hierboven beschreven.

 8. Om een dropzone toe te voegen, klik op ‘+ Dropzone’. Bovenaan links uw scherm zal een wit vierkant verschijnen dat de drop zone voorstelt.   
 9. Klik en sleep het vierkant om de drop zone juist te positioneren.

Eigenschappen van de dropzone

Om een dropzone aan te passen, selecteert u de dropzone die u wenst aan te passen.
Resultaat: Onderaan het scherm kunt u de eigenschappen raadplegen.

Eigenschappen van een dropzone

 • Positie
  • Als u de positie van de dropzone wil aanpassen, kan u dat hier doen.
  • De ‘x’ duidt de horizontale positie aan
  • 'y’ duidt de verticale positie aan.
  • U kan ook de pijltjes of uw toetsenbord gebruiken om het tekstvak/dropzone te verplaatsen.
 • Breedte
  • De standaard breedte instellingen staan op automatisch herschikken. Wat betekent dat alle de gaten in dit item herschikt worden om dezelfde breedte te hebben.
  • Selecteer 'Vast' om de breedte manueel in te stellen. 

Vraag eigenschappen

In de eigenschappen over de vraag kan u Vraag feedback en positieve en negatieve feedback invullen. Onderaan ziet u de volgende opties:

 • ‘Toon lijnen’ (actief of niet actief), zal de lijnen al dan niet tonen in een oefening.
 • ‘Shuffle’ (actief of niet actief), zal de te droppen afbeeldingen al dan niet door elkaar zetten.
 • ‘Toon de gaps’ (actief of niet actief). Als dit op actief staat, zet u dit best terug op niet actief.
 • ‘Oneindige stapels’ (actief of niet actief). Als dit op actief staat, kan je oneindig putten uit de stapel afbeeldingen bovenaan.
 • ‘Snap’ (actief of niet actief). Als dit op actief staat, zal de afbeelding naar de zone springen. Als dit op niet actief staat zal de afbeelding op de plaats blijven op de figuur waar deze laatst stond.

Geavanceerd

Een actieve zone toevoegen

Ga als volgt te werk om de dropzone manueel te bepalen:

 1. Klik op ‘+ Actieve zone’.
  Resultaat: De muispijl zal dan veranderen in een potlood. De knop zal ingedrukt zijn als u tekent.
 2. Teken de actieve zone door één keer te klikken om het begin van de zone af te bakenen.
  Resultaat: U ziet een klein rood puntje verschijnen op de achtergrond.
 3. Klik een tweede keer om een tweede punt te tekenen.
  Resultaat: U zal zien dat het eerste punt automatisch met het tweede punt verbonden wordt.
 4. Herhaal dit tot u de zone getekend hebt die u wenst.
 5. De zone kan manueel afgebakend worden door zeer dicht bij het eindpunt te klikken.
 6. Klik op 'Sluit actieve zone' om de zone automatisch af te bakenen.
 7. Gelijk welke zone kan verwijderd worden door ze te selecteren en door op ‘Verwijderen’ te drukken. Als u op ‘- Actieve zones’ klikt, zullen alle actieve zones verwijderd worden.  

Tip: Als u actieve zones gebruikt, deactiveert u best ‘Toon de gaps’. Anders zal deze oefening te makkelijk zijn.

Tabvolgorde instellen

U kan de tab sequentie van uw toetsenbord instellen om van de ene gap naar het andere te springen in de oefening. Het kan nuttig zijn om de manier van verspringen zelf te bepalen. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op ‘Tabvolgorde’ éénmaal. 
  Resultaat: U ziet dat de knop ingedrukt is.
 2. Bekijk elke gap afzonderlijk en klik dan indien de volgorde aangepast moet worden.
 3. Om te bevestigen klikt u nogmaals op ‘Tabvolgorde’ . 
  Resultaat: U ziet dat de knop niet langer ingedrukt is.

Tip: Deze Tabvolgorde kan belangrijk zijn want tabs met hoge getallen worden op tabs met lagere getallen gestapeld. Bijvoorbeeld: als u een gap heft met tab 2, dan zal de actieve zone van deze gap op de hotspot van de gap met tab 1 liggen (als er een overlapping is). Dit kan cruciaal zijn als er geantwoord moet worden op de vragen door naar actieve zones te slepen.

Lijnen toevoegen

Het is soms moeilijk om aan te duiden naar welk deel van de achtergrond een dropzone verwijst, bijvoorbeeld omdat dat deel van de afbeelding te smal is. Om fouten te vermijden kan u ook lijnen toevoegen en bijgevolg een duidelijke link creëren tussen de dropzone en het specifieke deel van de achtergrond.

Ga als volgt te werk om lijnen toe te voegen:

 1. Klik op ‘+ Lijn’ om een lijn aan een tekstvak toe te voegen.
 2. Klik en sleep het witte vierkant aan het einde van de lijn naar de gewenste plaats op de achtergrond.

  Tip: U kan meer dan één lijn per dropzone toevoegen.

 3. Als u alle lijnen van een dropzone wil verwijderen, klik dan op '- Lijnen'.
 4. Selecteer een lijn en verwijder het afzonderlijk door op ‘- Verwijderente klikken.

Initiële waarden

Een dropzone kan een reeds ingevulde waarde bevatten. In de player zal deze waarde (of dit antwoord) zichtbaar zijn voor de kandidaten/studenten.

Ga als volgt te werk om initiële waarden aan te maken:

 1. Klik op de knop 'Initiële waarden'.
  Resultaat: U ziet dat de knop ingedrukt is.
 2. Sleep de gewenste waarden dan naar de dropzone op de achtergrond. U kan kiezen hoeveel tekstvakken u van een standaard waarde voorziet en u kan natuurlijk gelijk welke waarde kiezen.
 3. Klik nogmaals op de knop ‘Initiële waarden’ om te bevestigen (zodat u kan zien dat de knop niet langer ingedrukt is).

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.