Wiskunde

Achtergrond

Met het oefeningentype Wiskunde is het mogelijk om een mathematisch probleem op te stellen dat door de gebruikers opgelost moet worden. Een deel van het probleem kan blanco gelaten worden zodat de gebruiker het moet invullen. Zo ziet de wiskunde editor eruit:

WiskundeIM.png

 

Alle wiskundige symbolen en tekens werden in categorieën opgesplitst. U kan deze selecteren doorn in de lijst te klikken:


wisk.png

Wiskundige symbolen

Volgende symbolen kunnen gebruikt worden in de Wiskunde editor:

Basis symbolen:basissymbolen.png

 • Leeg bewerkingsteken (meer info in deze handleiding)
 • Plus
 • Minus
 • Vermenigvuldigen
 • Maal
 • Gedeeld door
 • Deling
 • Breuk
 • Negatie
 • Macht
 • Vierkantswortel
 • Wortel
 • Index
 • Percentage
 • Puntjes

Haakjes
haakjes.png

 • Ronde haakjes
 • Accolades
 • Vierkante haakjes

Greek letters
Grieks.png

 • Alfa
 • Beta
 • Gamma

Functies

functies.png

 • Functie
 • Sinus
 • Cosinus
 • Tangens
 • Som

Relaties
relaties.png

 • Gelijk aan
 • Niet gelijk aan
 • Minder dan
 • Minder dan of gelijk aan
 • Meer dan
 • Meer dan of gelijk aan
 • Congruent
 • Gelijkvormig

Verzamelingen
verzamelingen.png

 • Natuurlijke getallen
 • Gehele getallen
 • Reële getallen
 • Rationele getallen
 • Lege verzameling
 • Sequentie
 • Element van
 • Geen element van
 • Deelverzameling van
 • Geen deelverzameling van
 • Doorsnede
 • Uni
 • Voor alle
 • Er bestaat

Meetkunde
meetkunde.png

 • Graden
 • Minuten
 • Seconden
 • Hoek
 • Vector
 • Driehoek
 • Parallel
 • Loodrecht

Pijlen
pijlen.png

 • Dubbele pijl links
 • Dubbele pijl rechts
 • Dubbele pijl links rechts
 • Dubbele pijl omhoog omlaag

Algemene knoppen rechts

 • Ongedaan maken
 • Herhalen
 • Selectie verwijderen
 • Formule wissen

Procedure

Ga als volgt te werk om een wiskunde oefening te maken:

 1. Klik rechts in de map waarin u de Wiskunde wilt aanmaken.
 2. Selecteer Nieuw item
  Resultaat: Het scherm Maak een nieuw item aan verschijnt.
 3. Selecteer het item type Wiskunde.
 4. Geef het een naam.
 5. Klik op OK.
  • In het tabblad Eigenschappen om de metadata van dit item toe te voegen of aan te passen.
  • In het tabblad Inhoud, klik op het Tekst invoegen icoon om een opdracht toe te voegen .
 6. Selecteer een symbool uit symbolenlijst, hieronder aangeduid in het rood.
 7. Voeg nummers toe in lege gebieden.
  Tip:
  • Geselecteerde velden zijn met een blauw randje aangegeven.
  • Lege gebieden (de delen die de studenten dienen in te vullen) zijn in het oranje aangeduid.
 8. Selecteer de hele formule door op het grootste veld te klikken. 

Resultaat: De hele formule wordt met een blauwe lijn aangeduid (zie hieronder).

9. Klik op =.

Het antwoord toevoegen

Ga als volgt te werk om een antwoord toe te voegen aan een Wiskunde probleem:

 1. Klik op het tabblad Oplossing bovenaan de editor.oplossing.png
  Resultaat: Het Oplossing tabblad onderaan de pagina zal openen.
 2. Geef de oplossing in voor deze oefening.
 3. Geef de score in in het tabblad Score onderaan.
  • De standaardscore = 1.
  • Wanneer de oplossing meer dan één antwoordveld heeft, kunt u de score ook verdelen over de verschillende antwoordvelden (zie het voorbeeld onderaan).
  • U kunt ook meerdere correcte antwoorden toevoegen wanneer dit nodig is.
 4. Bewaar de Wiskunde formule.

Kandidaten/studenten zullen het volgende zien in de Edumatic player:

Een bewerkingsteken invullen

U kan ook de studenten een bewerkingsteken laten invullen (zoals plus, minus, element van, ...) Hiervoor kunnen ze de knop ‘Leeg bewerkingsteken’ gebruiken.leeg.png

Resultaat: 3 vraagtekens verschijnen in de editor.

 1. Vul twee nummers in en laat het bewerkingsteken leeg (paarse kader).
 2. U kan de oefening afwerken door ="oplossing" aan de formule toe te voegen ("=4" in het onderstaande voorbeeld).
 3. Nu kan u het correcte bewerkingsteken invullen in het tabblad Oplossing.

  U kan dan kiezen tussen Basis  en Geavanceerd.

Een formule aanmaken vanaf een LATEX formule of de formule aanpassen.

Ga als volgt te werk:

 1. Als u al een formule heeft (in LATEX), dan kan u deze direct in het item plakken. Klik op de Formule plakken knop in de editor.
  Resultaat: Een pop-up zal dan verschijnen.
 2. Plak of typ de formule in het tekstvak.LaTex.png
  Resultaat: U zal indien mogelijk een try-out zien van de code die u geplakt hebt.
 3. Klik op Ok.Latexfor.png
 4. Klik op Formule bewerken  om de formule in LATEX aan te passen.

Werken met meerdere formules in een item

Om meer dan een formule te gebruiken binnen hetzelfde item, ga als volgt te werk:

 1. Klik op de ‘Probleem’ knop om een nieuw probleem toe te voegen.Schermafdruk_2018-03-27_12.30.02.png

  Resultaat: Links wordt er een nieuwe kolom toegevoegd.
 2. U kan het ‘probleem’ waaraan u werkt activeren en u kan wisselen tussen de twee of meerdere problemen.
 3. U zoveel problemen toevoegen als u wil.
  U kan er een verwijderen door op het rode stopicoon te klikken.

Tip: In de Edumatic player kan u kiezen hoe de problemen voorgesteld zullen worden door het aantal kolommen aan te passen in de geavanceerde instellingen.

 1. Open het tabblad Vraag onderaan het scherm.
 2. Bepaal het aantal kolommen.

Een voorbeeld van 3 problemen in backoffice:VBmet3.png

… die dan in 2 kolommen voorgesteld worden in de Edumatic player.

Vbintwee.png

Bepalen welke bewerkingstekens een student kan gebruiken in de Edumatic player

In de Edumatic player kan u ook kiezen welke bewerkingstekens de studenten kunnen gebruiken om het probleem op te lossen. Ga als volgt te werk:

 1. Open het tabblad Presentatie onderaan het scherm.prestatie.png
 2. U kan ook met het reeds bestaande sjabloon Alles.
  Resultaat: De studenten zullen alle bewerkingsteken kunnen gebruiken in de Edumatic player om het probleem op te lossen.

Of u kan ook een aangepast sjabloon maken:

 1. Klik op een bewerkingsteken om het te deactiveren (Groen betekent dat ze geactiveerd zijn).
  Resultaat: Het bewerkingsteken zal grijs worden, wat betekent dat het niet zichtbaar is voor studenten.
 2. Klik er nogmaals op om opnieuw te activeren.
  Resultaat: De bewerkingsteken wordt groen en opnieuw geactiveerd.
 3. Herhaal de vorige stappen totdat het beoogde doel is bereikt.aangepast.png
 4. Bewaar uw aangepaste sjabloon.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.