Verticaal ordenen

Achtergrond

Een voorbeeld van Verticaal ordenen item type: ordenen.png

Procedure

Om een oefening Verticaal ordenen te maken of aan te passen worden de volgende knoppen gebruikt:

knoppen.png

 • +Kolom om een kolom toe te voegen

 • +Eén item bij elke rij om in iedere kolom een element toe te voegen

Om een oefening Verticaal ordenen te maken, volgt u volgende stappen:

 1. Rechtsklik op de map waarin de Verticaal ordenen moet verschijnen.
 2. Kies Nieuw item
  Resultaat: Het scherm Maak nieuw item verschijnt.
 3. Kies het type Verticaal ordenen.
 4. Geef het item een naam.
 5. Bevestig met  OK.
  • Open het tabblad Eigenschappen om metadata toe te voegen of te wijzigen.
  • Open het tabblad Inhoud en klik op  om tekstvelden toe te voegen of op  om afbeeldingen, geluid, video of andere bestanden toe te voegen.
 6. Klik op +Kolom kolom.png .

  Herhaal deze stap tot u genoeg kolommen hebt.

 7. Klik op  itemrij.png om een element toe te voegen in elke kolom

  Herhaal deze stap tot u genoeg elementen hebt per kolom.

 8. U kan ook telkens individuele elementen toevoegen of verwijderen:
  • Klik op bovenaan de kolom om een item toe te voegen.
  • Klik op  naast een element om het uit de lijst te verwijderen.kolommen.png
 9. Klik in het tekstvak van elk kolomhoofd en voeg de titel toe.

  Tip: Als u niet wil dat het kolomhoofd getoond wordt aan de gebruikers, open dan het tabblad Vraag en vink Toon header uit.
  Schermafdruk_2018-03-26_17.30.56.png

 10. Klik in het tekstveld van elk element en geef de tekst in.

  Waarschuwing:

  • Zorg ervoor dat de volgorde van de elementen juist is want hierop wordt de correctie gebaseerd.

  • In de Edumatic player zullen de woorden willekeurig geordend worden. Indien nodig kan u toch de volgorde vastleggen in de eerste kolom door ‘De eerste kolom staat vast’ aan te vinken.

   Schermafdruk_2018-03-26_17.36.14.png
 11. Als u de standaard score en/of Vraag feedback wil toevoegen voor een element, dan klikt u in het tekstvak van het element om het tabblad Item onderaan het scherm te openen:
  • Pas de standaard instellingen voor scores aan indien nodig.
  • Voeg Feedback toe voor het correcte antwoord voor dit element.

Geavanceerde opties

U kan ook een afbeelding of LaTeX formule in het kolomhoofd of de elementen in de kolom toevoegen in plaats van tekst te gebruiken.

Klik daarvoor op (icoon Geavanceerd).

Voor meer informatie, zie Geavanceerde opties.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.