Opname oefening

Achtergrond

De opname oefening zorgt ervoor dat gebruikers een audio of video bestand kunnen afspelen, dat ze hun eigen audio of video-opname kunnen maken en dat ze die dan kunnen vergelijken met het origineel.

opname.png

Opmerking: Om een video te kunnen opnemen, moeten de gebruikers wel een webcam geïnstalleerd hebben op hun computer.

Toegang tot camera en microfoon geven

Als u Edumatic de toegang tot camera en microfoon nog niet gegeven had, dan zal een Instellingen Adobe Flash Player pop-up verschijnen. Klik op Allow/Toestaan. Deze instellingen blijven dan gelden zolang u ingelogd blijft.

Om Edumatic permanent toegang te geven tot uw camera en microfoon, ga als volgt te werk:

 1. Klik met de rechter muisknop in het Edumatic scherm.
 2. Kies voor Instellingen.

instellingen.png

 1. Selecteer Onthoud.
 2. Klik op Sluiten om deze instellingen te bewaren.

Procedure om een Opname oefening te maken

Om een opname oefening te maken, kunt u:

 • Een mediabestand gebruiken uit de Mediabibliotheek, of
 • Uw eigen mediabestand maken.

Om een opname oefening te maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Rechtsklik op de map waarin de Opname moet verschijnen.
 2. Kies Nieuw item
  Resultaat: Het scherm Maak nieuw item verschijnt.
 3. Kies het type Opname.
 4. Geef het item een naam.
 5. Bevestig met  OK.
  • Open het tabblad Eigenschappen om metadata toe te voegen of te wijzigen.
  • Open het tabblad Inhoud en klik op  om tekstvelden toe te voegen of op  om afbeeldingen, geluid, video of andere bestanden toe te voegen.

Een bestaande opname toevoegen

Om een mediabestand van de Mediabibliotheek toe te voegen, volgt u deze stappen:

 1. Klik op +Media .
  Resultaat: De Voeg media toe tabblad verschijnt.
 2. Selecteer het audio of video bestand uit de Mediabibliotheek of de lokale map en klik op OK .
 3. Blader naar het bestand en klik op Openen.
 4. Klik op Afspelen in de mediaspeler om uw mediabestand te controleren.
 5. Klik op Opslaan.

Een nieuwe opname maken

Om uw eigen mediabestand te maken, volgt u deze stappen:

 1. Klik op +Media
 2. Klik op het Camera icoon camera_icon.png in de mediaplayer om de camera te activeren
 3. Klik op Neem op record.png en start uw opname. Als het nodig is kan u het microfoon niveau aanpassen.

  Opmerking: Wanneer u geen video opname wenst te maken, klik op  (Activeer microfoon) om uw camera te deactiveren.

 4. Klik op Stop Stop.png om de opname te stoppen.
  Resultaat:
  Uw opname werd toegevoegd als bron. Om uw opname opnieuw te beluisteren, klikt u op de Play knop.
 5. Als u uw opname wenst te vervangen door een nieuwe opname, herhaal stap 1 tot 4.

Merk op dat uw opname enkel beschikbaar is in Chrome (versie 49 of hoger) of Firefox (versie 30 of hoger).
Wanneer u in een browser werkt die de opnamebron niet ondersteunt, zal de opnamebron uitgeschakeld worden.

Video opname uitschakelen

Als de auteur kunt u kiezer of de gebruiker een video opname dient te maken of enkel een audio-opname (zonder beeld).

U kunt deze optie vinden in het tabblad Vraag in het opname item.
Illustratie:
rood.png

Resultaat in de Edumatic player:

     • Wanneer de optie Enkel audio geselecteerd is, zal het voor de gebruiker niet mogelijk zijn om een video te maken.
     • Wanneer de optie Video inclusief audio is geselecteerd, wordt video opname automatisch geactiveerd in de Edumatic player.
      Als er geen webcam beschikbaar is op de computer van de gebruiker, zal enkel audio opgenomen worden.

Wanneer u een nieuwe opname oefening maakt, is de optie Enkel audio standaard geselecteerd. 

Scoren van de oefening

Opdat het mogelijk zou zijn om de kandidaten/studenten een score toe te wijzen voor deze oefening, ga als volgt te werk:

   1. Ga naar Rapporteren > Manueel scoren en zoek naar uw publicatie.
   2. Open de opname oefening.
   3. Open het tabblad Vraag onderaan de pagina
   4. Klik op Overschrijven
   5. Voeg een maximum score toe.
   6. Klik op Opslaan.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.