Opname oefening

Achtergrond

De opname oefening kan worden gebruikt voor

 • beoordeling van spreek-, uitspraak- of presentatievaardigheden
 • beoordeling van de vaardigheden op het gebied van simultaan of consecutief tolken

opname.png

Opmerking: Om een video-opname te kunnen maken, moeten de gebruikers een webcam op hun computer geïnstalleerd hebben.

Camera- en microfoontoegang in de backoffice mogelijk maken

Als u in de backoffice nog geen camera- en microfoontoegang hebt mogelijk gemaakt, wordt u gevraagd dit te doen wanneer u een nieuwe opname oefening maakt. Het dialoogvenster Adobe Flash Player Settings verschijnt. Klik daar op Allow om de toepassing toegang te verlenen tot uw camera en microfoon zolang u ingelogd blijft.

Ga als volgt te werk om permanente toegang tot uw camera en microfoon toe te staan:

 1. Klik met de rechtermuisknop in het Edumatic-scherm.
 2. Kies Instellingen.
  instellingen.png
 3. Selecteer Allow en vink Remember aan.
 4. Klik op Close.

Procedure voor het maken van een opname

Ga als volgt te werk om een opname te maken:

 1. Klik in Edumatic met de rechtermuisknop op de map waarin u de opnameoefening wilt aanmaken  en selecteer Nieuw item.
  Resultaat: Het dialoogvenster Maak nieuw item verschijnt.
 2. Voer de naam van het item in, selecteer het itemtype Opname oefening en klik op OK.
  Resultaat: de interface voor het maken van een nieuwe opname oefening verschijnt. Deze bestaat uit 2 tabbladen: Inhoud en Eigenschappen.
 3. Klik in het tabblad Inhoud op de knop Tekst invoegen en voer uw instructie voor de gebruiker in.
 4. Klik op de knop + Media.
  Resultaat: Het venster Media toevoegen wordt geopend.
 5. Selecteer Van mijn computer of Van de mediabibliotheek.
 6. Blader naar het MP3- of MP4-bronbestand en klik op Openen.
  Resultaat: het bronbestand is toegevoegd aan de oefening.
 7. Wijzig de opname-opties volgens uw behoeften. Zie hieronder voor een overzicht van de opties.
 8. Voeg in het tabblad Eigenschappen alle metadata toe die u aan deze oefening wilt koppelen.
  Klik op Opslaan.
  Resultaat: De Opname oefening is opgeslagen.

Opmerking: Vergeet niet het selectievakje "Goedgekeurd" aan te vinken wanneer u uw opnameoefening in een publicatie wilt opnemen. Alleen goedgekeurde items kunnen worden opgenomen.

Opname-opties

De opname oefening bevat een aantal opties die specifiek zijn voor dit type item:

mceclip0.png

 • Audio of Audio en video: Hiermee kunt u bepalen of u een video-opname wilt van de leerling met behulp van zijn webcam, of alleen een audio-opname. Merk op dat wanneer u Audio en video selecteert, en de leerling heeft geen webcam, u alleen een audio-opname krijgt.
 • Toon de knop Afspelen: Als deze optie is aangevinkt, kan de gebruiker het bronbestand afspelen voordat hij begint met opnemen. Wanneer deze optie niet is aangevinkt, wordt de gebruiker gedwongen om zijn opname onmiddellijk te starten, zonder de mogelijkheid te hebben om het bronbestand te beluisteren of te zien.
 • Beperk het aantal pogingen: Hiermee kunt u bepalen hoe vaak de gebruiker een nieuwe opname kan starten. Elke opname zal de vorige overschrijven.
  • Standaard is het aantal pogingen onbeperkt.
  • Wanneer het aantal pogingen beperkt is, zal de gebruiker zien hoeveel pogingen er nog beschikbaar zijn en zal hij een waarschuwingsbericht zien wanneer hij een nieuwe opname start:

mceclip1.png

mceclip2.png

Scoren van de oefening

Opdat het mogelijk zou zijn om de kandidaten/studenten een score toe te wijzen voor deze oefening, ga als volgt te werk:

   1. Ga naar Rapporteren > Manueel scoren en zoek naar uw publicatie.
   2. Open de opname oefening.
   3. Open het tabblad Vraag onderaan de pagina
   4. Klik op Overschrijven
   5. Voeg een maximum score toe.
   6. Klik op Opslaan.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.