Selecteer tekst

Achtergrond

Een voorbeeld van een oefening Selecteer tekst

select.png

Procedure

Om een oefening van het type Selecteer tekst te maken, volg dan onderstaande stappen:

 1. Rechtsklik op de map waarin de Selecteer tekst moet verschijnen.
 2. Kies Nieuw item
  Resultaat: Het scherm Maak nieuw item verschijnt.
 3. Kies het type Selecteer tekst.
 4. Geef het item een naam.
 5. Bevestig met  OK.
  • Open het tabblad Eigenschappen om metadata toe te voegen of te wijzigen.
  • Open het tabblad Inhoud en klik op  om tekstvelden toe te voegen of op  om afbeeldingen, geluid, video of andere bestanden toe te voegen.
 6. Voeg een tekst toe in het tekstvak onder de knop Category.selecteer.png
 7. Klik op + Category om een categorie in te voegen.
  Herhaal deze stap tot u genoeg categorieën heeft.selecttekst.png
 8. Klik op een categorie knop om het tabblad Categorie te openen.

  In het tabblad Categorie:

  • Voegt u de naam van de categorie in. Deze naam zal de gebruiker zien in de Edumatic player.
  • Indien gewenst kan u de kleur van de categorie veranderen door op het kleuricoon te klikken.
  Herhaal deze stap voor alle categorieën.SLCR.png
 9. Klik op de tekstmarkeerder van een categorie en markeer de trefwoorden van de betreffende categorie in de tekst.
  Resultaat: De trefwoorden worden toegevoegd in het bijhorende tabblad Categorie.
  Herhaal deze stap voor alle categorieën.selecteeer.png
 10. Selecteer Actief en klik op Bewaren.

Opties voor scoring

Scoring en giscorrectie

 • Standaard krijgt de gebruiker 1 punt voor elk juist geselecteerd woord en 0 punten voor elk woord dat ontbreekt in de selectie, zie Antwoord 1 in het onderstaande voorbeeld.
 • Standaard staat de giscorrectie aan. Daardoor wordt één punt afgetrokken voor elke geselecteerd woord buiten gelijk welke lijst van trefwoorden. Het punt wordt afgetrokken van de betreffende score voor de categorie waarvoor de gebruiker een verkeerde selectie gemaakt heeft, zie antwoord 2 in het voorbeeld.
 • The category score, however, never goes below the category minimum score, see answer 3 in the example below.

Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld staan 2 zelfstandig naamwoorden en 2 adjectieven.

 • Categorie score zelfstandig naamwoorden: min score = 0; max score = 2
 • Categorie score adjectieven: min score = 0; max score = 2

Antwoord 1:

vb1.png

De gebruiker heeft 2 zelfstandig naamwoorden juist aangeduid en één adjectief. Het andere adjectief werd als een zelfstandig naamwoord aangeduid.

 • Totaal voor zelfstandig naamwoorden: 2/2 (per correct trefwoord +1)
 • Totaal voor adjectieven: 1/2 (+1 voor een correct trefwoord en 0 voor een foutief)

Antwoord 2:

VB2.png

De gebruiker heft 1 zelfstandig naamwoord juist aangeduid en 2 adjectieven. Het andere zelfstandig naamwoord werd als een adjectief aangeduid. De gebruiker duidde ook Gisteren aan als een zelfstandig naamwoord.

 • Totaal voor zelfstandig naamwoorden : (+1 voor een juist trefwoord en -1 voor Gisteren).
 • Totaal voor adjectieven: (+2 voor juiste trefwoorden en 0 voor het aanduiden van een zelfstandig naamwoord)

Antwoord 3:

VB3.png

De gebruiker heeft geen enkel trefwoord correct gemarkeerd en krijgt dus -6 .

In totaal krijgt de gebruiker hiervoor een 0. Ondanks de 6 minpunten kan de gebruiker niet onder de minimumscore van 0 gaan.

Wijzingen in giscorrectie

Om giscorrectie uit te schakelen of aan te passen, ga als volgt te werk:

 1. Open het tabblad Scoring onderaan de pagina
 2. Als u niet wil dat giscorrectie toegepast wordt, vink dan deze optie uit.
 3. Als u de puntenaftrek wil aanpassen, kan u de nodige aanpassingen doorvoeren in het score veld.VB4.png

Scoring en punctuatie

Standaard wordt punctuatie genegeerd voor de verbetering.

Bijvoorbeeld:

In het onderstaande voorbeeld zullen beide antwoorden dezelfde score krijgen zelfs als het punt op het einde al dan niet ingesloten wordt in de selectie van ‘voorgelezen’.

Schermafdruk_2018-03-26_16.10.56.png

Deactiveren negeer punctuatie

Om Negeer punctuatie te deactiveren:

 1. U opent het tabblad Scoring
 2. Vink deze optie uitnegeerrood.png

Min of max score per categorie

 • Als deze optie geselecteerd werd, kan de gebruiker enkel een maximum of minimum score krijgen voor een categorie en geen scores daar tussenin.

 • Met andere woorden, als de gebruiker één fout maakt voor een bepaalde categorie, dan krijgt hij de minimumscore voor deze categorie.
 • Deze optie is standaard niet aangevinkt.

In onderstaand voorbeeld heeft de gebruiker het woord Gisteren verkeerdelijk als zelfstandig naamwoord aangeduid. Als de optie min of max score per categorie aangevinkt is, krijgt hij of zij geen punten voor deze categorie.

VB5.png

Selecteer minimum of maximum score voor categorieën

 1. Open het tabblad Scoring.kweetnierood.png
 2. Vink de optie ‘Min of max score per categorie’ uit.

Herbereken de categoriescore

Deze optie laat de auteur altijd toe om het gewicht van de categoriescore aan te passen in een oefening.

Bijvoorbeeld:

In onderstaande oefening moet de gebruiker de zelfstandig naamwoorden en adjectieven aanduiden.

Er zijn 5 zelfstandig naamwoorden en 3 adjectieven. Bijgevolg zijn de zelfstandig naamwoorden belangrijker in het berekenen van de score. Omdat de adjectieven dan gelijkwaardig zouden zijn kan u de optie ‘Herbereken de score’ aanvinken en de maximum score voor de zelfstandig naamwoorden op 3 zetten.

Daardoor wordt de maximum score van de oefening 6 in plaats van 8.

herberekenrood.png

Om een score van een categorie te herberekenen:

 1. Klik op de knop van de categorie om het betreffende tabblad te openen
 2. Selecteer Herbereken de score.
 3. Verander de score.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.